Oberta la convocatòria d'ajuts per al lloguer a persones de 65 anys o més

Dilluns, 4 de març de 2024

Sol·licituds fins el 27 de març. Les subvencions poden ser d'entre 20 i 200 euros mensuals

INFORMACIÓ RELLEVANT:

• Persones destinatàries: aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que tinguin 65 anys o més en el moment de la publicació de la convocatòria (26/02/2024), i que a més de complir els requisits establerts a les bases, siguin titulars d’un contracte de lloguer, habitació o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya. 
 
• Termini per presentar les sol·licituds: fins el 27 de març de 2024 a les 15 h
 
• Imports màxims de lloguer mensual: 900 € mensuals per a la comarcal del Vallès Oriental, i 450 euros mensuals en cas de tractar-se d’una habitació.
 
Període impositiu, ingressos computables: el període impositiu per acreditar en aquesta convocatòria és el de l'exercici 2022. Els ingressos computables per a l'obtenció de la subvenció, en relació amb la declaració de l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF) de l'exercici 2022, són la quantitat que resulti de sumar els ingressos de la base imposable general (casella 435) i de la base imposable de l'estalvi (casella 460), menys el saldo net de la casella 420 (ajut cobrat al 2022).

COM I A ON ES POT SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ?

1- Preferentment, a través de mitjans electrònics

- Al web de la Generalitat de Catalunya a través del següent enllaç: web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

- A l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Vallès Oriental. Es pot registrar la sol·licitud amb la documentació requerida al Registre electrònic del Consell Comarcal

1- Presencialment

- Oficina Comarcal d'Habitatge i al Registre del Consell Comarcal. S'atén amb cita prèvia.  Telèfon: 93 860 07 00. C/ Miquel Ricomà, 46 de Granollers. 

- Ajuntament de Cardedeu. Per rebre informació sobre la sol·licitud es pot demanar dia i hora amb el Servei d’Habitatge de l’Ajuntament trucant al 93 844 41 40. 
Per entregar la sol·licitud amb la documentació requerida es pot fer al registre de l’Ajuntament, sol·licitant cita prèvia. 

Darrera actualització: 11.03.2024 | 11:42