El Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC), en exposició pública fins el 19 de març

Dijous, 29 de febrer de 2024

El Ple del mes de gener de 2024 va aprovar inicialment el PAESC, que està en exposició pública fins el 19 de març

El Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) inclou el “Pla de Transició energètica de Cardedeu. Cap a un 2050 neutre en emissions”, el “Pla de resiliència front el canvi climàtic del Vallès Oriental”, i “L’inventari base de les emissions de gasos d’efecte hivernacle del municipi”.

El “Pla de Transició energètica. Cap a un 2050 amb zero emissions” té com a visió assolir la neutralitat en carboni l’any 2050, és a dir, tenir un balanç net de zero emissions. Per assolir aquesta fita es planteja l’objectiu de reduir les emissions en més d’un 55% l’any 2030, d’acord amb els objectius que estableix l’Acord Verd (Green Deal) de la Unió Europea i la normativa que se’n deriva. El Pacte dels Alcaldes té la voluntat, des del seu naixement, d’anar més enllà de l’establert a la normativa, amb la intenció que el món local, el més proper a la ciutadania, sigui un dels motors del canvi.

En relació a la vulnerabilitat energètica l’objectiu del Pla és aconseguir que no hi hagi llars sense accés a una energia neta i segura a 2030, i garantir que les llars en situació vulnerable puguin comptar amb l’energia necessària per viure dignament.

El pla es revisarà periòdicament amb la finalitat de millorar les actuacions, afegir-ne de noves i encaminar l’acció cap a la neutralitat climàtica al 2050, és a dir, reduir les emissions en un 80% l’any 2050.

El “Pla de resiliència front el canvi climàtic del Vallès Oriental” analitza la vulnerabilitat al canvi climàtic i proposa les línies d’acció prioritàries per adaptar el municipi als impactes inevitables del canvi climàtic i esdevenir més resilient.

“L’inventari base de les emissions de gasos d’efecte hivernacle del municipi” és una enumeració i classificació de les emissions de gasos a Cardedeu.

Darrera actualització: 29.02.2024 | 12:31