Ple ordinari 25 març 2021

Dijous, 22 d'abril de 2021 a les 13.00 h

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA:
1. Aprovació de la celebració de la sessió de forma telemàtica.  
2. Aprovació de l’acta de la sessió nº 2/2021 del Ple, corresponent a la sessió del dia 25/02/2021.  

Propostes dictaminades a la Comissió informativa del dia 18/03/2021:
3. Modificació de la plantilla de personal març 2021.  
4. Modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cardedeu.  
5. Adquisició d’una participació de SUMAR (Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL) per a que esdevingui mitjà propi.
6. Aprovació de la sol·licitud i la signatura de la pròrroga del conveni interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cardedeu, per a la prestació del servei de Centre de dia per a gent gran “Les Teixidores”, amb data d’efecte 1 de gener de 2022.  
7. Adhesió a la Carta alimentària de la regió metropolitana de Barcelona.  
8. Modificació pressupostària núm. 3/2021. Crèdit extraordinari.  
9. Aprovació del quadre de tarifes del servei urbà d’autotaxis  
10. Aprovació del conveni per a l’expropiació de la finca de l’av. del Rei en Jaume, 135, cantonada c. del Montseny.  
11. Nova tarifació social servei d’escolarització i menjador escoles bressol municipals.

II. MOCIONS:
No dictaminades a la comissió informativa:
12. Moció per convocar la Comissió ciutadana sectorial de mobilitat, que presenten tots els grups municipals.
13. Moció contra el tancament de l'empresa Bosch a Lliçà d’Amunt, que presenten tots els grups municipals.  

III. PART DE CONTROL:
14. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 9 a 12/2021.  
15. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia núm. 2021/143 al 2021/226  
16. Donar compte de les dades  de l’informe de morositat i PMP 3r i 4t trimestre de 2020  
17. Donar compte del decret 2021/220 de 18/03/2021, de modificació del cartipàs municipal   
 
18. Informacions diverses.
19. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 22.04.2021 | 12:28