JGL 17 maig 2010

Del 25 de maig de 2010 al 1 de gener de 2037

Ordre del dia:

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 2. Aprovació factures diverses.
 3. Aprovació llicències urbanístiques.
 4. Contractació assistència tècnica per redactar i tramitar modificacions puntuals del POUM de Cardedeu.
 5. Contractació del servei de vigilància de la Fira de Sant Isidre 2010.
 6. Aprovació de l'addenda per l'any 2010 del conveni amb el Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental, relatiu a al recollida del paper cartró comercial a Cardedeu.
 7. Aprovació del conveni de col.laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Cardedeu pel desenvolupament del projecte ILOQUID.
 8. Adjudicació provisional del servei d'ajuda a domicili de l'Ajuntament de Cardedeu.
 9. Desestimació al.legació presentada per Grupo BB Servicios respecte a l'oferta econòmica de la fundació Pere Mata en la licitació pel concurs SAD.
 10. Elevar a definitiva l'adjudicació provisional de les obres de cobertura de la pista i arranjament del paviment del parc Pompeu Fabra.
 11. Sol.licitud d'adhesió al programa complementari "curs per a la preparació a les proves d'accés a cicles formatius de formació professional de grau mitjà" de l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona.
 12. Aprovació de la memòria valorada de les millores de l'aparcament a l'av. Ferrocarril i de diversos carrers dels Dominics.
 13. Aprovació de la memòria valorada de les millores de reforma de la teulada, fals sostre i instal.lacions de la Sala Sarau de Cardedeu.
 14. Aprovació de la certificació nº 1 i última de les obres de reparació de la vorera nord del carrer Doctor Reig, entre la carretera de Cànoves i el c/ Trias de Bes.
 15. Aprovació de la certificació nº 1 de les obres del parc d'educació ambiental de la Font dels Oms.
 16. Acceptació de l'ajut de la Diputació de Barcelona a l'Ajuntament de Cardedeu per a l'actuació "Projecte gestió i pla manteniment zona esportiva".
 17. Canvi horari de la Junta de Govern local.
 18. Trasllat de la sessió de la Junta de Govern local de la propera setmana.
Darrera actualització: 02.07.2015 | 10:35