JGL 17 gener 2012

Del 31 de gener de 2012 al 1 de gener de 2037

Ordre del dia:

 1. Aprovació de l'acta de la sessió del dia 10 de gener de 2012.
 2. Aprovació de pagament de factures nº 0/2011/30. (PRP2012/18).
 3. Aprovació relació de factures nº F/2011/40. (PRP 2012/10).
 4. Aprovació de pagament diversos. (PRP2012/9).
 5. Aprovació llicències urbanístiques. (PRP2012/8).
 6. Contractació subministrament i instal.lació de sis terminals de control d'accés amb empremta digital (PRP2012/7).
 7. Contractació de docent per impartir curs "auxiliar de muntatge d'instal.lacions elèctriques, d'aigua i gas" inclosos en la formació dels mòduls instrumentals aplicats dins del programes de qualificació professional inicial 2011/2012 (PQPI) (Carme Lizaso Nicolás) (PRP2012/11)
 8. Contractació de docent per impartir curs "auxiliar de muntatge d'instal.lacions elèctriques, d'aigua i gas" inclosos en la formació dels mòduls instrumentals aplicats dins del programes de qualificació professional inicial 2011/2012 (PQPI) (Anna Almansa Capel) (PRP2012/13)
 9. Contractació de docent pel curs preparatori a la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà curs 2011/12, en matèries de l'àmbit de llengües (Núria Profitós) (PRP2012/14)
 10. Contractació de docent pel curs preparatori a la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà curs 2011/16, en matèries de l'àmbit de ciències (Francisca Ruiz) (PRP2012/16)
 11. Contractació entre l'empresa Manpower, S.A. i l'Ajuntament de Cardedeu per a la posada en disposició d'un treballador per al servei de dinamització del Casal de joves durant l'any 2012. (PRP2012/15)
 12. Contractació del servei de biblioteca escolar a l'escola Les Aigües. (PRP2012/19)
 13. Aprovació de les condicions de pagament en voluntària de les quotes definitives de les Contribucions Especials de les obres d'urbanització del c/Trias de Bes, c/ Sant Josep Oriol, c/Doctor Reig i c/ Lluis Llibre. (PRP2012/17)
 14. Modificació de l'acord de la Junta de Govern local del dia 05/12/2011, relatiu a la determinació de l'alumnat beneficiari del programa "suficiència alimentària en el període de 0-3 anys a les escoles bressol municipals. (PRP2012/12).
Darrera actualització: 02.07.2015 | 13:36