JGL 17 febrer 2014

Dilluns, 17 de febrer de 2014 a les 13.00 h

Ordre del dia:

  1. Aprovació de l'acta nº 5/2014 corresponent a la sessió del dia 10 de febrer de 2014.

Regidoria d'hisenda: PRP2014/138- Aprovació de despeses i pagaments diversos. PRP2014/139- Aprovació de pagaments extra pressupostaris diversos. Regidoria d'urbanisme i manteniment d'edificis i noves tecnologies: PRP2014/141- Aprovació de les llicències urbanístiques. PRP2014/130- Contractació del servei resolució urgències informàtiques, suport al CSETC i manteniment, millora i procés d'externalització dels sistemes d'informació. PRP2014/144- Contractació servei d'assessor jurídic. Regidoria de via pública i obres i serveis: PRP2014/114- Aprovació dels preus contradictoris del número 1 al 8 i últim de les obres d'urbanització dels camins rurals entre Les Franqueses del Vallès i Cardedeu - 2a. Fase. PRP2014/120- Aprovació de la certificació primera i última de les obres d'urbanització dels camins rurals entre Les Franqueses del Vallès i Cardedeu - 2a. Fase. Regidoria de formació i ocupació: PRP2013/91 - Aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d'ensenyament i l'Ajuntament de Cardedeu per realitzar programes de transició al treball durant l'any 2014. Regidoria de serveis socials: PRP2014/137 - Concessió d'ajut econòmic al Sr. A.EK.

Darrera actualització: 26.03.2019 | 13:51