JGL 16 març 2015

Dilluns, 16 de març de 2015 a les 13.00 h

Ordre del dia:

 1. Aprovació de l'acta nº 9/2015 corresponent a la sessió del dia 09/03/2015.
  Regidor d'hisenda:
 2. PRP2015/329.- Aprovació de pagaments extrapressupostaris.
 3. PRP2015/341.- Aprovació de la comptabilització i pagament de factures.
 4. PRP2015/342.- Relació de despeses de caixa núm O/2015/5.
 5. PRP2015/ 343.- Devolució d'avals d'obres majors exp. 426/01
  Regidoria d'urbanisme i manteniment d'edificis:
 6. PRP2015/314.- Llicències urbanístiques.
 7. PRP2015/259.- Aprovació de la certificació número 4 de les obres del projecte bàsic i d'execució de reforma per a la millora energètica i ampliació dels vestidors del camp de futbol municipal.
 8. PRP2015/260.- Aprovació dels preus contradictoris PC1 i PC2 de les obres de construcció de murs i graderies per la consolidació dels talussos de la pista esportiva coberta Pompeu Fabra de Cardedeu.
  Regidoria d'obres i serveis i via pública:
 9. PRP2015/302.- Designació de la direcció de les obres de restauració del pont de la plaça Antoñita Fontova a la riera de Vallforners.
 10. PRP2015/303- Designació de la direcció de les obres de construcció de passos de vianants a l'entorn de la plaça Joan Alsina.
 11. PRP2015/322- Aprovació de la memòria valorada de l'obra de reforma d'instal•lació d'enllumenat públic al carrer Doctor Ferran.
 12. PRP2015/331.- Aprovació de la memòria valorada de la primera fase de les obres de millora i manteniment dels camins locals del terme municipal de Cardedeu 2014-15.
  Regidoria de governació i seguretat:
 13. PRP2015/293- Adjudicació del contracte de subministrament de quatre desfibril•ladors externs automàtics pels vehicles de la Policia Local de Cardedeu, en la modalitat d'arrendament (rènting) (SG-13/2014)
  Alcaldia
 14. PRP2015/304.- Adjudicació del contracte menor pel servei de representació jurídica en el procediment 283/2014 6 seguit en el Jutjat d'Instrucció nº 2 de Granollers.
  Regidoria de serveis socials:
 15. PRP2015/272.- Aprovació del pagament dels ajuts de menjador del CCVO corresponents al 2n i 3r trimestre (gener-juny) del curs 2014-15.
 16. PRP2015/306.- Ajut econòmic a la Sra. Y.A.
 17. PRP2015/311.- Ajut econòmic a la Sra. HJ.U.A.
Darrera actualització: 26.03.2019 | 11:13