JGL 15 desembre 2014

Dilluns, 15 de desembre de 2014 a les 13:00

Ordre del dia:

  1. Aprovació de l'acta nº 44/2014 corresponent a la sessió del dia 05/12/2014.

Regidoria d'urbanisme, noves tecnologies i manteniment d'edificis PRP2014/1621.- Aprovació llicències urbanístiques. PRP2014/1523-Designació de la direcció tècnica de les obres de rehabilitació i reparació d'infraestructures i immobles propietat de l'entitat local afectes al servei públic. Cementiri de Cardedeu. PRP2014/1454- Aprovació del contracte menor del servei d'implantació del gestor documental i signatura electrònica. (es retira) Regidoria de salut pública PRP2014/1529- Aprovació de l'expedient de licitació del servei d'esterilització i control de colònies de gats a Cardedeu. (es retira) Regidoria de joventut PRP2014/1568- Atorgament de les subvencions a les entitats juvenils relatives a la convocatòria a l'any 2014. Regidoria de Serveis socials PRP2014/1600. Atorgament ajut econòmic a la Sra. M.G. PRP2014/1602. Atorgament ajut econòmic a la Sra. R.ED. PRP2014/1606. Atorgament ajut econòmic a la Sra. A.R.G. PRP2014/1607. Atorgament ajut econòmic a la Sra. N.Z. PRP2014/1619. Aprovació dels ajuts econòmics en concepte de menjador escolar per l'import total del menú per al primer trimestre del curs 2014-15 (setembre-desembre) en favor de famílies en situació de pobresa extrema. Regidoria d'hisenda PRP2014/1641 - Aprovació de pagaments extrapressupostaris.
Assumptes inclosos per declaració d'urgència: PRP2014/1613- Aprovació dels complements dels ajuts econòmics en concepte de menjador escolar per al curs 2013-14 atorgats pel CCVO, a proposta del Departament d'Ensenyament de la Generalitat. PRP2014/1612- Rectificació de l'errada de l'acord adoptat per JGL en data 02/12/2013 d'aprovació dels complements dels ajuts econòmics en concepte de menjador escolar per al curs escolar 2013-2014. PRP2014/1587-Aprovació del protocol addicional de concreció per l'any 2014, del conveni de col•laboració per a la gestió dels serveis socials, amb els ajuntaments que formen part de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials resta del Vallès Oriental. PRP2014/1622 - Aprovació del contracte menor per a la gestió de la vigilància de la salut dins la matèria de prevenció de riscos laborals. PRP2014/1623- Aprovació del contracte menor per a la gestió de les disciplines tècniques dins la matèria de prevenció de riscos laborals. PRP2014/1625- Aprovació del contracte menor de subministrament de nous jocs infantils per a la plaça Marcel•lí Bosch Masuet. PRP2014/1632- Aprovació del contracte menor d'obres per a l'asfaltat de diversos carrers del terme municipal de Cardedeu. PRP2014/1646- Aprovació de la memòria valorada de les obres de construcció de quatre esquenes d'ase a l'avinguda Adolf Agustí. PRP2014/1646- aprovació de l'estudi sobre la promoció econòmica del polígon sud de Cardedeu i el projecte de senyalització i mobilitat polígon sud de Cardedeu. PRP2014/1578.-Aprovació del pla de seguretat i salut de les obres per al canvi del paviment esportiu de la pista del pavelló municipal d'esports de Cardedeu. PRP2014/1378.- Concessió de l'ajut de "suport del servei de menjador de les escoles bressol municipals" en el marc del Catàleg de Concertació 2013 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" de la Diputació de Barcelona. PRP2014/1648.- Aprovació de despeses i pagaments diversos. PRP2014/1635.- Aprovació de la comptabilització i pagament de factures relació F/2014/65.

Darrera actualització: 26.03.2019 | 12:23