JGL 13 novembre 2007

Del 13 de novembre de 2007 al 1 de gener de 2037 de 00:00 a 00:00
Ordre del dia:
 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 2. Aprovació factures diverses.
 3. Aprovació pagaments diversos.
 4. Aprovació llicències urbanístiques.
 5. Concessió d'alta de gual per entrada i sortida de vehicles a la via pública.
 6. Concessió de subvencions als centres educatius, d'infantil i primària, secundària i AMPA de l'IES.
 7. Aprovació del projecte de renovació de la xarxa de sanejament del carrer Josep Vilaseca entre el carrer Marià Borrell i el passeig de la Riera.
 8. Contractació de consultoria i assistència tècnica per a la realització del Pla director de participació de Cardedeu 2007-2011.
 9. Contractació adquisició de vestuari temporada d'hivern per a la brigada municipal, agutzil i conserges de l'Ajuntament de Cardedeu.
 10. Contractació subministrament de talladora de paviment i juntes.
 11. Contractació de les obres de reparació de camins rurals a la zona "El Rieral".
 12. Contractació de formadors de l'acció formació ocupacional PGS "Auxiliar en muntatge d'instal.lacions elèctriques, d'aigua i gas".
 13. Contractació dels treballs de confecció de banderoles amb la marca "Cardedeu és comerç".
 14. Contractació de les obres d'enderroc de murs de la finca de can Geroni.
 15. Contractació de les obres de modificació i ampliació de places d'aparcament, a l'aparcament nord de l'estació de RENFE de Cardedeu.
 16. Adjudicació del procediment negociat del subministrament i instal.lació del sistema de cablejat estructurat de l'edifici de l'Ajuntament de Cardedeu.
 17. Adjudicació del concurs per a la contractació d'un estudi de trànsit viari a l'av. Rei En Jaume i sincronització de tres cruïlles semafòriques de Cardedeu.
 18. Adjudicació del concurs per a la contractació del subministrament i instal.lació de la renovació de la senyalització informativa.
 19. Aprovació de la despesa de les obres de semaforització de la cruïlla de l'av. Rei en Jaume, amb el carrer Doctor Barraquer.
 20. Rescissió de la concessió del quiosc ubicat a la plaça Marc Viader.
 21. Aprovació del conveni de cessió d'us de terrenys entre l'Ajuntament de Cardedeu i Probaix 2005, S.L.
 22. Concessió d'ajut directe per als usos promocionals i turístics de la casa Golferichs Rovellat de Cardedeu.
 23. Revocació parcial d'una subvenció concedida per a la rehabilitació d'edificis.
 24. Concessió de subvenció a l'Associació de Voluntaris/àries de Protecció Civil.
Informacions diverses:
- Es dóna compte del Decret de l'Alcaldia, relatiu a la suspensió de la Junta de Govern Local del dia 06/11/2007.
Darrera actualització: 2.07.2015 | 10:11