JGL 13 gener 2009

Del 13 de gener de 2009 al 1 de gener de 2037 de 00:00 a 00:00
Ordre del dia
  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
  2. Aprovació pagaments diversos.
  3. Aprovació llicències urbanístiques.
  4. Aprovació de l'atorgament de llicències del Mercat Setmanal.
  5. Contractació del subministrament d'un camió bolquet amb grua.
  6. Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu de reforma i ampliació de l'edifici del Patronat municipal d'Esports.
  7. Aprovació inicial del projecte de reurbanització de la Diagonal Fivaller i plaça Marc Viader.
  8. Aprovació de la realització d'actuació mitjançant la seva inclusió en fons estatal d'inversió local.
  9. Aprovació sol•licituds de subvenció a la convocatòria del FEDER per al quadrienni 2007-2010, eixos 2 i 4.
    Assumpte inclòs per urgència:
    10. Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del servei de docència per a impartir el curs     de formació ocupacional d'auxiliar d'ajuda a domicili de Cardedeu.


Darrera actualització: 2.07.2015 | 10:25