JGL 12 maig 2014

Dilluns, 12 de maig de 2014 a les 13:00

Ordre del dia: 

 1. Aprovació de l'acta nº 17/2014 corresponent a la sessió del dia 5 de maig de 2014.
  Regidoria d'hisenda
 2. PRP2014/489- Aprovació de despeses i pagaments diversos.
 3. PRP2014/490- Aprovació de pagaments extra pressupostaris diversos.
 4. PRP2014/491- Modificació pre-acord d'una part de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona per l'actuació "urbanització dels carrer Diagonal Fivaller i plaça Marc Viader" (codi 13/X/91263) dins de l'àmbit d eles meses de concertació 2012/2015.
  Regidoria d'urbanisme i manteniment d'edificis
 5. PRP2014/483- Aprovació de les llicències urbanístiques.
 6. PRP2014/465- Aprovació de la memòria valorada per a les obres de substitució de tancaments de finestres de la planta baixa de la façana sud de l'edifici d'infantil i de l'edifici menjador del CEIP Ramon Macip-Dolors Granés.
  Regidoria de via pública
 7. PRP2014/418- Aprovació de la certificació nº 1 de les obres d'ampliació de la vorera de l'avinguda can Montells i carrer del Turó de la Penya, entre la plaça de can Montells i el carrer Escultor Llimona.
 8. PRP2014/419- Aprovació de la certificació nº 1 de les obres d'ampliació de la vorera del carrer Llinars, entre l'avinguda Àngel Guimerà i el carrer Esteve Barangé.
 9. PRP2014/453- Aprovació de l'expedient de licitació i contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat del subministrament de contenidors de la fracció resta al municipi de Cardedeu.
  Regidoria de Salut pública
 10. PRP2014/374- Adjudicació del contracte del servei de control d'aus urbanes del terme municipal de Cardedeu.
  Museu
 11. PRP2014/451- Adjudicació de la contractació del servei d'atenció al públic per caps de setmana i festius del Museu Arxiu Tomàs Balvey.
  Regidoria d'esports
 12. PRP2014/441- Aprovació de la pròrroga del contracte de la concessió administrativa del servei de gestió del bar del Pavelló municipal d'esports de Cardedeu.
 13. PRP2014/473 - Aprovació de la licitació del contracte administratiu especial per a l'explotació del bar del camp de futbol municipal de Cardedeu.
  Regidoria Serveis Socials
 14. PRP2014/455 - Aprovació de la prestació del servei d'assessoria jurídica per a dones per a l'any 2014.
 15. PRP2014/456 - Aprovació de la prestació del servei d'atenció psicològica per a dones durant l'any 2014.
  Regidoria de promoció econòmica
 16. PRP2014/457 - Contractació del servei de control d'accés i vigilància del recinte firal de la fira de Sant Isidre del 16 al 19 de maig de 2014.

Regidoria de Formació i ocupació PRP2014/468 - Reintegrament a la Generalitat de Catalunya de l'import justificat i no acceptat de la subvenció expedient PEOL/2012/0044, corresponents als Plans d'ocupació extraordinaris de l'exercici 2010.
Alcaldia Traslladar sessió ordinària de la Junta de Govern local de la setmana vinent al dimarts. Assumptes a incloure per declaració d'urgència: PRP2014/513- Adjudicació de la contractació del servei de disseny, maquetació i impressió del butlletí d'informació municipal "La Vila".

Darrera actualització: 26.03.2019 | 13:32