JGL 11 novembre 2013

Dilluns, 11 de novembre de 2013 a les 13:00

Ordre del dia:

  1. Aprovació de l'acta nº 39 corresponent a la sessió del dia 04/11/2013.

Regidoria d'hisenda: PRP2013/1365- Aprovació de la comptabilització i pgament de factures. Regidoria d'urbanisme: PRP2013/1356- Aprovació de les llicències urbanístiques. Regidoria de via pública i medi ambient: PRP2013/1333- Aprovació dels preus contradictoris de PC-1, PC-2 i PC-3 de les obres per a l'adequació del solar situat al carrer Dr. Klein, cantonada c/ Sant Ramon, per a l'ús d'aparcament públic. PRP2013/1342 - Adjudicació de les obres de millora de camins rurals entre Les Franqueses del Vallès i Cardedeu. PRP2013/1352- Adjudicació de les obres de les actuacions de millora de l'entorn fluvial del Torrent Llibre de Cardedeu. Regidoria de manteniment d'edificis: PRP2013/1125 - Aprovació de la memòria valorada per a la substitució de la canal de coberta i reparacions varies de l'edifici pista blava del Patronat Municipal d'Esports de Cardedeu. PRP2013/1112 - Aprovació de la memòria valorada per a la substitució i reparació de finestres de la planta primera de la Casa Consistorial. PRP2013/1127 -Aprovació de la memòria valorada de les obres de reparació del ràfec, coberta i façanes de la Casa Consistorial. Regidoria d'ensenyament: PRP2013/1324- Concessió de l'ajut de "suport del servei de menjador de les escoles bressol municipals" en el marc del Catàleg de Concertació de l'any 2013 del Pla "Xarxa de Govern Locals 2012-2015" de la Diputació de Barcelona. Regidoria de Gent Gran: PRP2013/1374 - Aprovació del pagament a compte de la subvenció corresponent a l'exercici 2013 per donar compliment al pactes de les parts contemplats al conveni entre l'Ajuntament de Cardedeu i l'Associació de Jubilats pel desenvolupament de les activitats de l'Associació a l'edifici de la Gent Gran durant els anys 2012 i 2013. Assumptes per incloure per declaració d'urgència: PRP2013/1367- Aprovació de la comptabilització i pagaments de factures núm. M/2013/2. PRP2013/1368- Modificacions realitzades al pressupost del projecte de realització del CSETC, subvencionat amb fons FEDER període 2007-2013. PRP2013/1364- Contractació del servei d'ordenament i organització de l'àmbit de participació ciutadana. Donar compte: Donar compte de l'errada material a l'acord adoptat a la JGL del dia 21-10-2013, relatiu a l'aprovació de l'avançament de subvenció de la Generalitat de Catalunya a la concessionària de la gestió de l'escola bressol municipal "Can Serra".

Darrera actualització: 2.04.2019 | 12:33