JGL 11 gener 2010

Del 11 de gener de 2010 al 1 de gener de 2037 de 00:00 a 00:00
Ordre del dia:
  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
  2. Aprovació llicències urbanístiques.
  3. Contractació de docent per a l'activitat de suport a l'estudi dins el programa d'acompanyament a la millora de l' èxit escolar.
  4. Aprovació de la memòria valorada de les obres d'ampliació del c/ Ponent, entre l'av. Onze de Setembre i el c/ Narcís Monturiol.
  5. Aprovació del projecte bàsic i executiu per al nou accés a l'edifici del Patronat Municipal d'Esports de Cardedeu i rehabilitació de façana.
  6. Sol.licitud de finançament pel FEESL 2010 de les despeses del projecte bàsic i executiu per al nou accés a l'edifici del Patronat Municipal d'Esports de Cardedeu i rehabilitació de façana.
  7. Aprovació inicial del projecte basic i d'execució, l'estudi de seguretat i salut, direcció d'obra, direcció de l'execució de l'obra, coordinació de seguretat i plànols as built de la coberta de la pista, arranjament de paviment i rehabilitació de vestuaris annexes al parc Pompeu Fabra de Cardedeu.
Darrera actualització: 2.07.2015 | 10:33