JGL 1 setembre 2014

Dilluns, 1 de setembre de 2014 a les 13:00

Ordre del dia:

  1. Aprovació, de l'acta nº 29/2014 corresponent a la sessió del dia 31 de juliol de 2014.

Regidoria d'Hisenda: PRP 2014/1008-Aprovació de la comptabilització i pagament de factures. Donar-se per assabentat de la Sentència 196/14 del Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Barcelona, procediment abreujat 86/2013 secció D, de data 17 de juliol de 2014, i donar compliment a la mateixa. Regidoria de manteniment d'edificis i eficiència energètica: PRP2014/1.000-Adjudicació de la redacció del projecte executiu de la reforma d'una part de la fàbrica Tèxtil Rase. PRP 201471007- Aprovació llicències urbanístiques. Regidoria de Salut Pública i Consum: PRP2014/952-Aprovació del contracte menor del servei de control de colònies de gats. Regidoria de via pública i medi ambient: PRP2014/956-Aprovació de l'expedient de contractació i licitació de les obres d'ampliació de la vorera del carrer de Can Bellsolà, entre l'Avinguda Eduard Corbella i el c/ Dolors Granés de Cardedeu. Regidoria de serveis socials i gent gran: PRP2014/999-Ajut econòmic en concepte de deute de subministres Sr. A.C.P. PRP2014/1002-Ajut econòmic per despesa de subministrament a la Sra. R.Y. PRP 2014/998-Ajut econòmic en concepte de deute de subministrament al Sr. P.A.M.. PRP2014/991-Revocació ajut econòmic de data JGL 02/06/2014, reduint import a 200 euros, de la Sra. F.E.M..
Informacions diverses: Donar compte del decret de avocació de competència nº 574/2014.

Darrera actualització: 26.03.2019 | 13:06