|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Informació

Divendres, 31 d'octubre de 2014

Els rebuts de l'IBI baixaran, de mitjana, un 5,2% l'any 2015

El Ple també va aprovar l'exempció de l'impost de plusvàlues en casos de dació en pagament i execucions hipotecàries.
El Ple de l'Ajuntament ha aprovat les ordenances fiscals per a l'any 2015 amb els vots favorables de CiU i GPC, les abstencions de PSC i ICV, i en contra de la CUP, PP i ERC.

Quant a impostos, el més destacat és que baixa el tipus impositiu de l'impost de béns immobles (IBI), la qual cosa implica que tots els rebuts baixaran, de mitjana, un 5,2%. De fet, ja és el setè any consecutiu que l'Ajuntament rebaixa aquest tipus per compensar l'increment natural que presenta l'impost degut a la revisió dels valors cadastrals de l'any 2009.

També baixa el tipus de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys urbans (plusvàlues). A més, s'ha introduït un nou text que fixa l'exempció de les plusvàlues en casos de dació en pagament i execucions hipotecàries.

Pel que fa a les taxes, s'afegeix una nova bonificació a la taxa de guals: el 50% de la quota per al segon gual, considerant que el primer és el de més longitud lineal.

Aquestes mesures responen a la voluntat de l'equip de govern de disminuir la pressió fiscal de les famílies a través de bonificacions en les taxes i rebaixes dels tipus en impostos.

D'altra banda, Cardedeu s'ha acollit a l'actualització de valors cadastrals dels béns immobles urbans que estableix la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015, de la qual n'ha resultat que es podrà aplicar un coeficient reductor del 0,78. Això implica que, a partir de l'1 de gener de 2015, tots el valors cadastrals urbans del municipi es reduiran un 22% per l'aplicació directa d'aquest coeficient.

Per calcular l'IBI de cada domicili s'utilitza el valor cadastral sorgit de la revisió de 2009, que a Cardedeu és elevat. Per aquest motiu, el govern municipal aplica totes les mesures que estan al seu abast per aconseguir una contenció en l'import dels rebuts.
Informació relacionada
Notícies
Relacionat Acords del Ple ordinari de 30 d'octubre de 2014

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: