|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Informació

Dimecres, 25 de maig de 2016

Comunicacions del Ministerio de Hacienda referent a processos de regularització cadastral

Informació i aclariments.
Algunes persones propietàries d'immobles de Cardedeu han rebut o estant rebent aquests dies una comunicació de la gerència de cadastre amb una proposta de regularització cadastral.

Aquesta comunicació té relació amb els treballs de camp efectuats per personal de la companyia Segipsa, medi propi instrumental de la Direcció General del Cadastre, que dins el marc de la Llei 16/2012 ha procedit a revisar tots els immobles i les seves alteracions (ampliacions, rehabilitacions, etc.) per assegurar que figuren a l'actual cadastre i amb dades ajustades a la realitat.

L'objectiu final és tenir un padró cadastral homogeni i actualitzat, que en el futur permetrà gestionar millor els impostos municipals que prenen com a base el valor cadastral dels immobles, i fer-ho amb el convenciment de comptar amb criteris uniformes de valoració per tal d'acostar-nos a una fiscalitat municipal més justa, en benefici de tots.

Tot i així, recomanem revisar la comunicació que s'hagi rebut, i examinar-la adequadament. Convé presentar al·legacions en un termini prescriptiu de quinze dies si la proposta no es considera ajustada, ja que en cas contrari la proposta es convertirà en definitiva.

Com a ciutadania tenim al dret a reaccionar davant possibles incorreccions i així aconseguir que les administracions ajustin la seva actuació a la llei. S'ha de ser exigent si s'observen discrepàncies, per així garantir l'exactitud del padró i unes justes conseqüències fiscals.

Recordeu que també cal satisfer la taxa de regularització que s'hagi rebut en els terminis preceptius per evitar recàrrecs i l'aplicació d'interessos de demora.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: