|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Medi ambient

Dimecres, 20 de febrer de 2019

Cardedeu incrementa un punt el percentatge de recollida selectiva

Els resultats de la gestió dels residus recollits demostren que les campanyes divulgatives i de conscienciació donen bons resultats, tot i que encara estem lluny de l'objectiu marcat per l'Agència de Residus de Catalunya d'assolir el 60% de recollida selectiva als municipis catalans.

Durant el 2018 la recollida selectiva ha augmentat un punt a Cardedeu, passat del 39% al 40% de residus recollits selectivament. Una dada important és que han disminuït de forma considerable els impropis d'orgànica, que són tots aquells residus que es llencen al contenidor d'orgànica però que no formen part d'aquesta fracció. Aquests impropis són penalitzats a la planta de residus i fan incrementar els costos, per la qual cosa la disminució ha abaratit el cost de la gestió de 2018.

Aquestes són les dades de recollida de les diferents fraccions de 2018 respecte l'any anterior:
  • Orgànica: ha augmentat un 2%
  • Resta: ha augmentat un 1% 
  • Envasos: ha incrementat un 7%
  • Paper: ha augmentat un 19%. La del paper i cartró comercial un 134%
  • Oli: ha incrementat un 1%
  • Roba: ha incrementat un 2%
  • El total de kg recollits a la deixalleria ha augmentat un 5%
La Unió Europea s'ha fixat com a objectiu reciclar el 50% de la brossa l'any 2020. Catalunya encara ha marcat un objectiu més ambiciós: assolir el 60% l'any 2020. A Cardedeu, encara estem molt lluny d'aquests valors, i per això és necessària i imprescindible la col·laboració de la ciutadania en la millora de la gestió dels residus que es generen.

A part de la vessant ambiental hi ha la sostenibilitat econòmica, i és que l'Agència de Residus de Catalunya ha informat que els costos de la gestió de residus de la fracció resta és previst que augmentin considerablement any rere any per tal que s'assoleixin els objectius previstos de reciclatge.

Imatges

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: