|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Medi ambient

Dimarts, 8 de juliol de 2014

Cardedeu, dins la mitjana de recollida selectiva

Cardedeu recicla, però no sempre correctament.
Dels residus que es van recollir a Cardedeu l'any passat, 2.800 tones van ser de recollida selectiva (orgànica, paper, envasos, vidre, poda, tèxtils, olis, voluminosos i deixalleria). Respecte el total de residus generats això suposa un 39,6%, xifra lleugerament superior a la mitjana de Catalunya (segons l'Agència de Residus de Catalunya, el 2012 va ser del 39%) i de la comarca (38,54%).

Són bons resultats que encoratgen a seguir en aquesta direcció. Malgrat tot, alguns residus de la recollida selectiva no estaven correctament separats (són els impropis). És el cas, per exemple, de les càrregues de cafè o els aliments envasats: les càpsules i els envasos han d'anar, buits, al contenidor d'envasos.

El percentatge d'impropis als contenidors de Cardedeu va ser, el 2013, d'entre el 9 i el 14%. El febrer del 2014 aquesta xifra va ser de 16,55%, i a l'abril va situar-se al 9,63%. Això vol dir que gairebé una desena part dels residus s'han dipositat a contenidors de recollida selectiva no adequats: al contenidor d'orgànica s'hi ha trobat restes de paper i cartró, paper film i bosses de plàstic. També s'ha separat incorrectament guix, ganivets, bolígrafs, encenedors i paquets de tabac, que han anat a parar al contenidor d'orgànica.

Separar correctament els residus comporta un major respecte per al medi ambient i també redueix el preu de gestió dels residus.

A la dreta d'aquestes línies podreu trobar dos enllaços a webs que ajuden a classificar els residus.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: