|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dimarts, 27 d'octubre de 2015

Aquest dijous 29 d'octubre, Ple municipal ordinari

Sessió ordinària del Ple, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.
ORDRE DEL DIA:

I. PART DISPOSITIVA:
1. Acta de la sessió nº 13/2015, corresponent al Ple ordinari del dia 24/09/2015.

Propostes dictaminades a la Comissió informativa del dia 22/10/2015:
2. Aprovació inicial de la modificació puntual referent a l'eliminació de la reserva viària del quart cinturó (B-40), del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu (PRP2015/1374)
3. Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'any 2016. (PRP2015/1459)
4. Ampliació de la delegació de funcions de l'Ajuntament de Cardedeu en l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. (PRP2015/1458)
5. Aprovació del document administratiu de rectificació de cessió gratuïta de domini d'un terreny municipal a serveis educatius, en concret per a la construcció de l'IES Pla Marcell (PRP2015/1217).
6. Aprovació definitiva de l'ordenança municipal reguladora sobre verificació d'habitatges buits. (PRP2015/1455).
7. Moció dels Grups municipals de CiU, ERC i GpC, de suport al President Mas, l'Exvicepresidenta Ortega i la Consellera Rigau amb motiu de la seva imputació per l'organització del 9N.

Proposta no dictaminada a la Comissió Informativa:
8. Moció que presenten els grups municipals de la CUP i ERC, de suport per exigir una nova llei reguladora del dret a l'habitatge que garanteixi les mesures de mínims per fer front a l'emergència habitacional. (R.E. nº 10838)

II.PART DE CONTROL:
9. Donar compte dels decrets d'alcaldia.
10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, dels dies 17 i 24 de setembre, 1, 8 i 15 d'octubre de 2015.

11. Informacions diverses.
12. Precs i preguntes.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: