|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dilluns, 25 de juliol de 2016

Aquest dijous 28 de juliol, ple municipal ordinari

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 28 de juliol de 2016, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.
Ordre del dia:

I. PART DISPOSITIVA:

1. Acta de la sessió nº 6/2016, corresponent al ple ordinari del dia 30/6/2016.

Propostes dictaminades a la Comissió informativa del dia 21 de juliol de 2016:

2. Aprovació de la proposta de festes locals per a l'any 2017.

3. Aprovació definitiva dels estatuts de la societat de responsabilitat limitada de capital íntegrament públic "C10 Serveis i Manteniments, S.L. i acordar la seva constitució.

4. Aprovació inicial del Reglament d'honors i distincions "Creu de terme" de l'Ajuntament de Cardedeu i derogació del "Reglamento de honores y distinciones" aprovat pel Ple del consistori de data 15/01/1973, i completat per una addició referent a la "Creu de terme", en sessió plenària de data 16/12/1974.

II.PART DE CONTROL:

5. Donar compte al Ple municipal de l'Ajuntament de Cardedeu de l'aprovació definitiva de la modificació puntual referent a l'eliminació de la reserva viària del quart cinturó (B-40), del POUM de Cardedeu.

6. Donar compte dels decrets de l'alcaldia.

7. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local nº 24 a la 28/2016

8. Informacions diverses.

9. Precs i preguntes.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: