|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dimarts, 26 d'abril de 2016

Aquest dijous 28 d'abril, Ple municipal ordinari

Sessió ordinària del Ple, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila
Ordre del dia:

I. PART DISPOSITIVA:

1. Acta de la sessió nº 3/2016, corresponent al Ple ordinari del dia 31/03/2016.

Propostes dictaminades a la Comissió Informativa del dia 21/04/2016:

2. Segona aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu, referent a l'avinguda Europa.

3. Aprovació de la sol·licitud i la signatura de la pròrroga del conveni interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Cardedeu, per a la prestació del servei de centre de dia per a gent gran "Les Teixidores", amb data d'efecte 1 de gener de 2017.

4. Nomenament dels nous membres de la Comissió assessora del Museu Arxiu Tomàs Balvey i Casal de cultura Dr. Daurella de l'Ajuntament de Cardedeu.

Propostes no dictaminades a la Comissió Informativa:

5. Exercici d'accions judicials en defensa dels interessos de la corporació. Producte finances Banc Sabadell.

II.PART DE CONTROL:

6. Donar compte dels decrets d'Alcaldia.
7. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local núms. 10 a 14/2016.
8. Informacions diverses.
9. Precs i preguntes.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: