|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dimarts, 24 de febrer de 2015

Aquest dijous 26 de febrer, ple municipal ordinari

Sessió ordinària del Ple de la Corporació que tindrà lloc el 26 de febrer, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.
Ordre del dia:

I. PART DISPOSITIVA:

1. Aprovació de l'acta de la sessió nº 1/2015, Ple ordinari del dia 29/01/2015.

Propostes dictaminades a la Comissió informativa del dia 19/02/2015:
2. Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit nº 1/2015.
3. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística municipal al Sector 19 "Dr. Klein" àmbit sud. Sector 19 "Dr. Klein" (sòl urbà no consolidat).
4. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística municipal en l'àmbit del polígon d'actuació urbanística 111 "Les Pinedes".
5. Ratificació de la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs.
6. Ratificació de la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental.

Propostes no dictaminades a la Comissió informativa:
7. Incoació d'expedient per a la Concessió del guardó de la Creu de Terme a diferents Cardedeuencs.

II.PART DE CONTROL:

8. Donar compte de decrets d'alcaldia.
9. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local nºs 1 a la 6, corresponents al dies 12, 19 i 26 de gener, 2, 9 i 16 de febrer de 2015.

10. Informacions diverses.
11. Precs i preguntes.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: