|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Igualtat

Què es?

El Pla d’Igualtat és el marc de referència on s’engloben totes les polítiques públiques de gènere que s’impulsen des de l’Ajuntament de Cardedeu. A partir d’aquest pla, es posen en marxa i es dona continuïtat  a les accions i serveis que afavoreixen la igualtat de gènere de manera transversal a tots els àmbits de la societat.

 

Quins són els objectius del Pla d’Igualtat?

Els objectius generals als quals respon el present Pla d’Igualtat municipal són:

 • Situar la igualtat entre dones i homes com a dret fonamental de totes les persones i com a valor central de l’acció municipal i de totes les polítiques locals.
 • Disminuir l’impacte de la violència masclista i avançar en la seva eradicació.
 • Reformular les dinàmiques actuals envers a les relacions que s’estableixen a l’escola i amb la comunitat educativa entorn a l’equitat de gènere
 • Situar la sostenibilitat de la vida en el centre de les polítiques públiques locals, promovent les condicions per a que totes les persones gaudeixin d’una vida digna.
 • Promoure una redistribució equitativa dels treballs dels temps entre dones i homes, tant en l’àmbit públic com privat.
 • Treballar per una democràcia equitativa i participativa, promovent la governança i la participació de les dones en tots els nivells i àmbits de la vida pública.

 

I en quins àmbits de treball en concreta?

S’han establert 6 àmbits d’anàlisi i intervenció que seran els pilars en els que es fonamentarà el  Pla d’actuació:

 • Compromís amb la Igualtat
 • Acció contra la violència masclista
 • Drets i qualitat de vida
 • Coeducació i transmissió d’una cultura igualitària
 • Reformulació dels treballs i dels temps
 • Reconeixement del lideratge i la participació de les dones.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: