|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Acció Social

Divendres, 27 de maig de 2011

Oberta la convocatòria d'ajuts individuals de menjador per al curs 2011/2012

El dijous 2 de juny es farà una sessió informativa. Les sol·licituds s'han de presentar abans de l'1 de juliol.
CONVOCATÒRIA D'AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR CURS 2011/2012


PODEN SOL·LICITAR L'AJUT DE MENJADOR:
Els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiàries que no puguin fer-se càrrec del menor durant l'horari del migdia.

PERSONES QUE PODEN SER-NE BENEFICIÀRIES:
Alumnes empadronats en el municipi de Cardedeu, matriculats en centres públics d'educació infantil, primària i secundària de la comarca del Vallès Oriental.

REQUISITS PER SOL·LICITAR L'AJUT DE MENJADOR:

1. Presentar la sol·licitud signada abans de l'1 de juliol de 2011. No s'admetrà cap sol·licitud fora del termini establert.
2. Aportar la documentació acreditativa (original i fotocòpia) a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (Plaça St. Joan, 1).
3. Estar escolaritzat des de P3 fins a 4art d'ESO.
4. No tenir deutes de menjador escolar corresponents a altres cursos escolars.
5. Ser usuari fix o fix discontinu del servei de menjador.
6. No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d'altres administracions o ens públic que, juntament amb l'ajut atorgat pel Consell Comarcal, superi el cost del servei de menjador.
7. No poder fer-se càrrec del menor durant l'horari del migdia.
8. Puntuació econòmica: sumats els ingressos familiars (tots els membres majors de 18 anys), es descomptarà fins a un màxim de 600€ en concepte de vivenda. El resultat s'ha de dividir entre els membres de la unitat familiar, i en cap cas, el resultat final ha de superar els 545,19 € .
9. Puntuació social: en cas de trobar-se en una situació social especial (família nombrosa, separació, disminució, violència masclista, etc), s'ha de portar original i fotocòpia de la documentació que ho acrediti.

PROCEDIMENT

- Les sol·licituds es poden demanar a l'escola, a Serveis Socials (C/ Dolors Granés, 2) o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (plaça de St. Joan, 1).

- La sol·licitud degudament signada amb la documentació necessària (original i fotocòpia) s'ha de presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Cardedeu. L'horari de registre és:
De dilluns a divendres, de 9 a 14h.
Dimarts i dijous, de 17 a 19.30h.
A partir del 15 de juny, només matins.

- Un cop lliurada la sol·licitud, serà necessari realitzar una entrevista amb una tècnica de serveis socials.

Per a més informació us convoquem a la sessió informativa que tindrà lloc el proper 2 de juny 2011 a les 18 h, al centre de Serveis Socials-Can Borràs (C/ Dolors Granés, 2).

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: