|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Cultura

Dimecres, 25 de maig de 2011

Convocatòria per a la creació de la imatge gràfica de la Festa Major de Cardedeu adreçada a dissenyador/es i empreses de disseny

Les sol·licituds es poden presentar fins el dijous 2 de juny a les 14 h.
Enguany la imatge gràfica de la Festa Major de Cardedeu es decidirà per sorteig entre els dissenyadors i les empreses de disseny gràfic que es presentin a la convocatòria.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA D'EMPRESES DE DISSENY GRÀFIC I DISSENYADORS GRÀFICS AUTÒNOMS PER A LA CREACIÓ DE LA IMATGE GRÀFICA DE LA FESTA MAJOR DE CARDEDEU

OBJECTE

L'objecte de la present convocatòria és la contractació del servei de creació de la imatge gràfica de la Festa Major de Cardedeu.

Aquesta contractació inclourà els serveis i productes següents:

- Disseny del cartell oficial de la Festa Major de Cardedeu
- L'aplicació del disseny del cartell a:
o Portada del llibre oficial de Festa Major de Cardedeu
o Capçalera i banners de la web de Festa Major de Cardedeu
o Banderoles
- Elaboració d'una proposta de format del llibre
- Disseny i maquetació del llibre de Festa Major


REQUISITS

Poden presentar-se a aquesta convocatòria les empreses de disseny gràfic i els dissenyadors gràfics autònoms amb seu a Cardedeu.

El compliment d'aquest requisits es justificarà mitjançant la presentació de la documentació següent:

• Empreses de disseny gràfic
o Alta del cens d'activitat on consti l'adreça fiscal i el domicili de l'empresa (si en disposa) - Impresos 036 / 037 o document equivalent
o Número de col·legiat del sol·licitant (en cas de disposar-ne)

• Dissenyadors gràfics autònoms
o Epígraf IAE (322: Tècnics en arts gràfiques o 751: Professionals de la publicitat, relacions públiques i similars)
o Número de col·legiat (en cas de disposar-ne)


IMPORT DE L'ADJUDICACIÓ

L'import total de l'adjudicació d'aquest servei pel 2011 és de 2.400,00€, IVA inclòs.


PRESENTACIONS DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds es podran presentar

Presencialment.

Mitjançant instància genèrica, al registre de l'Ajuntament de Cardedeu acompanyada de fotocòpia del NIF/DNI del sol·licitant i de la documentació justificativa del compliment dels requisits establerts per a aquesta convocatòria, adreçada a la regidoria de Cultura.

Les sol·licituds es podran presentar dins l'horari d'atenció al públic del registre municipal (De dilluns a divendres de 9 a 14 h. Dimarts i dijous de 17 a 19.30 h).

Telemàticament

Mitjançant correu electrònic a oac@cardedeu.cat on s'inclourà, en un arxiu PDF la instància genèrica, acompanyada de còpia del NIF/DNI del sol·licitant i de la documentació justificativa del compliment dels requisits establerts per a aquesta convocatòria.

Termini de presentacions

El termini de presentacions de sol·licituds s'inicia a les 09.00h del dia següent a la publicació d'aquesta convocatòria al web municipal i finalitza el dia 2 de juny a les 14.00h.


CRITERI D'ADJUDICACIÓ

L'adjudicació es farà mitjançant sorteig.

Un cop valorades totes les sol·licituds i comprovat el compliment dels requisits per part dels sol·licitants, es notificarà a aquests un data i lloc per a la celebració del sorteig, a la qual se'ls convidarà a assistir.

Aquest sorteig es repetirà anualment, no podent concórrer les empreses ni dissenyadors gràfics adjudicataris anteriorment fins a haver realitzat un cicle amb totes les sol·licituds presentades en aquesta primera convocatòria.

Patronat Municipal de Cultura
Cardedeu, a 25 de maig de 2011

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: