|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Habitatge

Dilluns, 16 de gener de 2017

Cardedeu aprova el programa de mobilització d'habitatges buits

L'Ajuntament ja disposa d'un primer llistat de 112 habitatges desocupats, dels quals se n'estan inspeccionant una desena.
L'Ajuntament de Cardedeu ha aprovat un programa per mobilitzar habitatges buits o permanentment desocupats i ampliar el parc d'habitatge de lloguer social i a preu assequible. La mobilització de pisos buits s'afegeix a la resta d'actuacions que es duen a terme per prevenir la pèrdua d'habitatge i garantir el reallotjament en cas que es produeixi un llançament o desnonament.

El programa de mobilització de pisos buits que ha aprovat la Junta de Govern Local consta de dues fases:

• Fase de determinació, coneixement i comprovació. En aquesta fase es detectaran els habitatges buits mitjançant el creuament de bases de dades municipals, la consulta de registres -en especial el registre de pisos buits de grans tenidors- i la realització d'inspeccions per comprovar inequívocament que els habitatges estan buits. A partir d'aquest moment s'iniciarà l'expedient administratiu.

• Fase de declaració de situació anòmala. En aquells habitatges que portin més de 2 anys buits es farà la declaració d'utilització anòmala de l'habitatge i s'oferiran les mesures de foment existents per incorporar-lo al mercat de lloguer. La propietat tindrà un mes per acreditar l'ocupació amb l'advertiment d'imposició d'una multa coercitiva, que serà de 3.000 €, i de 6.000 i 9.000€ en els següents requeriments, tal com s'estableix a l'Ordenança municipal reguladora de la verificació d'habitatges buits.

Amb els treballs duts a terme a dia d'avui, gràcies al creuament de bases de dades municipals i consulta de registres, l'Ajuntament disposa d'un primer llistat de 112 habitatges desocupats, propietat de les entitats bancàries i altres grans tenidors. Sobre aquest primer llistat ja s'estan realitzant inspeccions a una desena d'habitatges amb la finalitat de tramitar de forma immediata els primers expedients de declaració de situació anòmala, una vegada el programa de mobilització d'habitatges buits o permanentment desocupats de Cardedeu es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i entri en vigor efectivament.

Imatges

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: