JGL 17 setembre 2012

Del 25 de setembre de 2012 al 1 de gener de 2037

Ordre del dia:

 1. Aprovació, de l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 3 de setembre de 2012.
  Regidoria d'Urbanisme i Noves tecnologies:
 2. PRP2012/345- Aprovació llicències urbanístiques.
  Regidoria d'Hisenda:
 3. PRP2012/347- Aprovació de pagaments diversos.
 4. PRP2012/349- Aprovació del fraccionament de deute tributari de la Societat Alfiba Detergents, S.L.
  Regidoria de Governació:
 5. PRP2012/348- Aprovació de l'expedient de licitació i contractació del subministrament, mitjançant sistema d'arrendament amb opció de compra, de dos vehicles per a la policia local.
  Regidoria de Serveis Socials:
 6. PRP2012/343.-Concessió d'ajut econòmic en matèria de serveis socials, a la família Sr. F.H.M.
  Regidoria de cultura:
 7. PRP2012/350- Autorització d'adhesió al protocol del circuit municipal d'espectacles de l'oficina de difusió artística de la Diputació de Barcelona.
  Regidoria de Formació i ocupació:
 8. PRP2012/344- Contractació del servei de docència del projecte Fein@Jove.

 

Darrera actualització: 02.07.2015 | 12:55