Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan dels municipis de més de 5.000 habitants i està presidit per l'alcalde/ssa i per un nombre de regidors i regidores no superior al terç del nombre legal d'aquests. Les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques i hi assisteixen regularment el/la secretari/ària i l'interventor/a.
La Junta de Govern Local es reuneix, en sessió ordinària, cada dijous a les 9 del matí. 

Darrera actualització: 14.03.2019 | 12:46
Darrera actualització: 14.03.2019 | 12:46