Constituïda l’Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública

Dimecres, 24 de febrer de 2021 a les 11:00

Cardedeu n’és municipi fundador. Es tracta d’una xarxa de municipis i entitats compromesos amb la gestió pública de l’energia, que tenen com a objectiu municipalitzar la gestió energètica i produir energies renovables autòctones.

Ahir es va constituir l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP), de la qual Cardedeu n’és municipi impulsor i fundador, i que ja compta amb 74 municipis i 4 entitats. 

L’AMEP té com a objectiu impulsar la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica; desenvolupar accions per promoure una transició cap a un model energètic just, democràtic i sostenible, així com també assessorar els municipis que tinguin aquests mateixos interessos. 

Durant l’any 2020 s’han fet els tràmits previs a la creació de l’AMEP, impulsant-la des de diversos municipis, amb el lideratge de Terrassa. El primer pas va ser l’elaboració d’un protocol per regular el marc de col·laboració entre els 47 ajuntaments i 2 entitats que van rubricar el document el juliol de 2020, entre els quals Cardedeu, on es recollia crear una xarxa de municipis i entitats compromesos amb la gestió pública de l’energia. Durant el segon semestre de 2020, els plens municipals dels ajuntaments adherits han aprovat els estatuts de l’AMEP.

Perquè una Associació de Municipis per l’Energia Pública?
La Unió Europea (UE) ha aprovat un paquet normatiu per regular la transició energètica amb uns objectius concrets pels anys 2030 i 2050, on ciutadania, entitats, empreses i administracions tenen molt a dir. En aquest context, els ajuntaments tenen un paper fonamental per liderar aquesta transició, reforçant el seu paper de productors d’energies renovables, tenint capacitat d’intervenció en el mercat i participant en la distribució, i comercialització, d’energia verda per aconseguir, també, posar fi amb la situació d’oligopoli que ha provocat els preus elevats de les tarifes elèctriques. Per aconseguir-ho, és important adoptar mesures que afavoreixin la municipalització de les xarxes d’electricitat, com es fa en altres països d’Europa, afrontant canvis estructurals que permetin a les administracions públiques participar en les activitats de transport d’energia i en l’operació de tot el sistema.

És per això que s’ha impulsat la creació d’una Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública, una entitat sense ànim de lucre que té per objectius difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica i donar suport als municipis que es vulguin sumar. També desenvoluparà accions per impulsar una transició cap a un model energètic just, democràtic i sostenible.

Es vol utilitzar la força del municipalisme per assegurar una transició energètica eficaç i eficient amb el màxim benefici pel planeta i per la societat, i promoure l’energia verda, local, justa, participada i estalviada. Aquest nou model ha de permetre també un repartiment diferent dels beneficis que genera el sistema, incrementant els ingressos municipals que al final reverteixen en una transició energètica sostenibilitat i justa. Els municipis han de reclamar el dret de propietat i gestió de la xarxa de distribució, decidir i prioritzar on es fan les inversions a la xarxa, impulsar les comunitats ciutadanes d’energia, i intervenir en les modificacions de les lleis que regulen el sector elèctric.

Darrera actualització: 24.02.2021 | 11:29