Cardedeu continua apostant per la sega selectiva per afavorir la floració i la biodiversitat al municipi

Dijous, 1 d'abril de 2021 a les 11:00

Es tracta d’un sistema més amable i menys invasiu amb el medi ambient

Des de l’any passat que Cardedeu està canviant el manteniment del verd urbà, sobretot pel que fa a les segues i desbrossades de parcs i jardins i als escatats en els escocells. Es deixa l'herba i el prat més alt amb l'objectiu d'afavorir la floració i, amb ella, la biodiversitat i la bellesa paisatgística.

Les pautes generals d'aquest canvi de tendència són les de no segar o fer segues altes per conservar la flor en aquells espais lliures a on és possible fer-ho.

La sega es fa més arran de terra als accessos i voltants dels bancs i papereres dins dels parc i a les àrees amb taules de pícnic. També es delimiten espais de pas entre el parc i el bordó de la vorera, especialment quan hi ha zona d'aparcaments. En els espais per a gossos es realitzen segues baixes per tal de facilitar-ne el manteniment.

Cap als voltant de Sant Joan, que ja haurà passat l'època de màxima floració, s'intensificarà una mica més la sega per tal de minimitzar el risc d'incendi.

Pel que fa als escocells, també s'estan deixant les herbes i s'estan estudiant i delimitant en quines zones caldria fer un escatat, una esbrossada o una sembra. Serà en funció de l'amplada de la vorera, la mida de l'escocell, les espècies que hi apareguin i en quina zona del municipi està ubicat.

Darrera actualització: 01.04.2021 | 15:29

Imatges

Sega selectiva