Augmenta la recollida de totes les fraccions de selectiva a Cardedeu durant el 2020

Dijous, 18 de març de 2021 a les 08:30

Paral·lelament, també s'ha produït un increment de la fracció resta, en un any marcat per la pandèmia

Cardedeu ha experimentat aquest 2020 un increment de tots els residus, tant els recollits selectivament com els que no, una circumstància que té una forta correlació amb la conjuntiva actual marcada per la pandèmia.

Pel que fa a la recollida selectiva, han augmentat totes les fraccions: orgànica, envasos, paper i cartró, oli domèstic i, de forma molt significativa, el vidre.

En total, s'han recollit selectivament el 45 % dels residus, amb 4.000 tones, 500 més que l'any passat. Paral·lelament, també s'observa un augment considerable de la fracció resta, amb prop de 250 tones més recollides que el 2019. 

En relació amb la deixalleria -que, recordem, va estar tancada o va ajustar horaris en algunes fases de l'estat d'alarma- ha enregistrat el 2020 un volum de 917 tones, 7 tones menys que l'any anterior.

En aquest marc, l'Ajuntament de Cardedeu continua treballant en la conscienciació respecte de la prevenció de residus  i el consum responsable. La implantació de la recollida Porta a Porta, prevista pel primer trimestre de 2022, ha de ser una eina que permeti treballar en aquesta línia.

Alguns consells per tenir en compte:

 • Continueu posant especial atenció a la prevenció i al consum responsable per tal de minimitzar la generació dels residus (portar cabàs i bosses reutilitzables, reparar aparells avariats,...)
 • Minimitzeu els elements d’un sol ús, si hi ha alternativa d’elements reutilitzables.
 • Eviteu la compra de més aliments dels necessaris per tal que no acabin fent-se malbé i per tant, malbaratant-los.
 • Abans de llençar qualsevol objecte (roba, aparells, decoració...), pregunteu-vos si pot fer servei a un altre persona o entitat : “els residus són recursos!”.
 • Feu ús de la deixalleria i, si cal, del servei de recollida gratuït de recollida de voluminosos.
 • Recordeu la importància i la corresponsabilitat de totes i totes de fer la separació en origen i la recollida selectiva de les diferents fraccions (orgànica, paper/cartró, vidre, envasos lleugers, oli vegetal, roba).

Resultats de recollida selectiva per fraccions

 • Orgànica:  El 2020 s'han recollit 1.047 tones, 98 més que l'any 2019
 • Envasos: L'augment d'aquest 2020 ha estat de prop de 60 tones respecte del 2019 i s'han recollit un total 380 tones.
 • Vidre: Ha experimentat una crescuda de 73 tones aquest 2020, amb un total de 380 tones.
 • Paper i cartró: L’ús domèstic ha augmentat en 63 tones amb 439 tones recollides; mentre que el comercial s'ha mantingut en les 65 tones.
 • Oli: L'oli ha experimentat una pujada significativa, amb  4.610 litres recollits el 2020, 1.540 més que l'any anterior.
 • Roba: Les dades constaten una baixada en les tones de roba recollida a la vila, amb  59.475, 4.000 menys que l'any 2019

Objectius europeus

La Unió Europea va fixar com a objectiu assolir una recollida de forma selectiva del 50% de la brossa l'any 2020. Catalunya encara havia marcat un objectiu més ambiciós, assolir el 60% l’any 2020.

Encara queda molt camí per recórrer i per aconseguir els objectius catalans i europeus de recollida selectiva. Per tant, cal la col·laboració de tota la ciutadania, per tal de treballar en la millora de la gestió que es fa dels residus que es generen.

 

Darrera actualització: 18.03.2021 | 11:26