Seguretat alimentària

Vetllem perquè els productes que mengem i bevem siguin segurs. D'acord amb el que estableix la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de Salut Pública, els ajuntaments tenen competències adreçades a la prevenció dels riscos per a la salut derivats dels aliments en les activitats del comerç minorista, la restauració, la producció d'àmbit local i el transport urbà d'aliments.

El PROGRAMA DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA inclou les següents activitats:

  • Inscripció al registre municipal d’establiments alimentaris
  • Inspeccions sanitàries
  • Formació en manipulació d'aliments
  • Servei d'assessorament personalitzat

Inscripció al registre municipal d'empreses alimentàries

Tots els operadors alimentaris (sedentaris o ambulant) amb raó social a Cardedeu que venguin els seus productes majoritàriament dins el municipi han d’estar inscrits al Registre Municipal d’Empreses Alimentàries de Cardedeu. Podeu consultar el procediment a seguir a l'apartat de tramits i gestions del web.

Inspeccions sanitàries

Es realitzen inspeccions en el marc de campanyes d’inspecció a diferents sectors d'aliments o bé per denúncies ciutadanes. Són establiments susceptibles de ser inspeccionats per l’administració local els comerços minoristes d’alimentació (carnisseries, peixateries, supermercats, etc.) els bars i restaurants i els mercats (sedentaris i ambulant).

Formació en manipulació d'aliments

Periòdicament s’ofereixen cursos de formació en manipulació d'aliments amb la finalitat de capacitar a les persones que treballen o volen treballar en l'àmbit de l'alimentació, formant-les perquè duguin a terme les seves activitats seguint unes correctes pràctiques d’higiene i fomentant hàbits i actituds correctes durant la feina. Els cursos de manipulació tenen una durada de 4 hores lectives que es fan en una única sessió, en horari de matí o de tarda segons sessió. El preu del curs és de 16 euros. S'aplicarà una reducció del 20% per les persones empadronades a Cardedeu (12,80€) i del 75% per les empadronades a Cardedeu i inscrites al servei d'ocupació de Cardedeu i/o que acreditin que es troben en situació d'atur (4€).

Servei d'assessorament personalitzat

Oferim un espai de consulta, orientació i informació relacionada amb els tràmits sanitaris d'obertura d'establiments alimentaris, les condicions higienicosanitàries dels mateixos i la implementació dels autocontrols.

Seguretat alimentària

A través d'aquest formulari podeu fer arribar avisos, consultes o demanar hora al servei de seguretat alimentaria.

Avís legal

L'Ajuntament de Cardedeu incorporarà les dades facilitades per l'usuari en un fitxer de la seva titularitat degudament comunicat a l'Agència de Protecció de Dades. L'Ajuntament de Cardedeu no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari. L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació u oposició, comunicant-ho per escrit a l''adreça postal o a la de correu electrònic de l'Ajuntament.

Darrera actualització: 12.03.2019 | 11:41
Darrera actualització: 12.03.2019 | 11:41