Seguretat alimentària

Vetllem perquè els productes que mengem i bevem siguin segurs. D'acord amb el que estableix la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de Salut Pública, els ajuntaments tenen competències adreçades a la prevenció dels riscos per a la salut derivats dels aliments en les activitats del comerç minorista, la restauració, la producció d'àmbit local i el transport urbà d'aliments.

El PROGRAMA DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA inclou les següents activitats:

  • Inscripció al registre municipal d’establiments alimentaris
  • Inspeccions sanitàries
  • Formació en manipulació d'aliments
  • Servei d'assessorament personalitzat

Inscripció al registre municipal d'empreses alimentàries

Tots els operadors alimentaris (sedentaris o ambulant) amb raó social a Cardedeu que venguin els seus productes majoritàriament dins el municipi han d’estar inscrits al Registre Municipal d’Empreses Alimentàries de Cardedeu. Podeu consultar el procediment a seguir a l'apartat de tramits i gestions del web.

Inspeccions sanitàries

Es realitzen inspeccions en el marc de campanyes d’inspecció a diferents sectors d'aliments o bé per denúncies ciutadanes. Són establiments susceptibles de ser inspeccionats per l’administració local els comerços minoristes d’alimentació (carnisseries, peixateries, supermercats, etc.) els bars i restaurants i els mercats (sedentaris i ambulant).

Formació en manipulació d'aliments

Periòdicament s’ofereixen cursos de formació en manipulació d'aliments amb la finalitat de capacitar a les persones que treballen o volen treballar en l'àmbit de l'alimentació, formant-les perquè duguin a terme les seves activitats seguint unes correctes pràctiques d’higiene i fomentant hàbits i actituds correctes durant la feina. Els cursos de manipulació tenen una durada de 4 hores lectives que es fan en una única sessió, en horari de matí o de tarda segons sessió. El preu del curs és de 16 euros. S'aplicarà una reducció del 20% per les persones empadronades a Cardedeu (12,80€) i del 75% per les empadronades a Cardedeu i inscrites al servei d'ocupació de Cardedeu i/o que acreditin que es troben en situació d'atur (4€).

Servei d'assessorament personalitzat

Oferim un espai de consulta, orientació i informació relacionada amb els tràmits sanitaris d'obertura d'establiments alimentaris, les condicions higienicosanitàries dels mateixos i la implementació dels autocontrols.

Tanca Formulari

Seguretat alimentària

A través d'aquest formulari podeu fer arribar avisos, consultes o demanar hora al servei de seguretat alimentaria.

S'ha d'escriure dues vegades per assegurar que l'escrivim correctament.

L'Ajuntament de Cardedeu incorporarà les dades facilitades per l'usuari en un fitxer de la seva titularitat degudament comunicat a l'Agència de Protecció de Dades. L'Ajuntament de Cardedeu no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari. L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació u oposició, comunicant-ho per escrit a l''adreça postal o a la de correu electrònic de l'Ajuntament.


Darrera actualització: 12.03.2019 | 11:41
Darrera actualització: 12.03.2019 | 11:41