Informació i normativa sobre la cria d'aus per a l'autoconsum a Catalunya

Mesures de bioseguretat fins al 20 d'abril de 2022

Arran els darrers casos detectats, el DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL ha adoptat  un seguit de mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la difusió de la influença aviària a Catalunya.

La influença aviària és una malaltia produïda per diversos subtipus de virus de la influença, els quals poden classificar-se, en general, en dues categories segons la gravetat de la malaltia que provoquen en les aus de corral: el virus de la influença aviària de baixa patogenicitat, que sol causar una malaltia lleu, i el virus de la influença aviària d'alta patogenicitat, que provoca signes clínics greus i possibles altes taxes de mortalitat en les aus.

Aquesta resolució serà vigent fins al 20 d’abril, ja que és durant aquest període quan el risc és més elevat degut a la major afluència d’aus migrades des del nord d’Europa.

Es prohibeix:

  • La utilització d’ocells dels ordres anseriformes (com oques, ànecs, o cignes) i charadriiformes com a reclam de caça.
  • La cria d’ànecs i oques amb altres espècies d’aus de corral.
  • La cria d’aus de corral a l’aire lliure. Quan no sigui possible, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural pot autoritzar-ho si es col·loquen teles ocellaires o qualsevol altre dispositiu que impedeixi l’entrada d’aus silvestres, i sempre que s’alimentin i abeurin les aus a l’interior de les instal·lacions o en un refugi que impedeixi l’arribada d’aus silvestres, evitant el contacte amb els aliments o l’aigua destinats a les aus de corral.
  • El subministrament d’aigua a les aus de corral procedent de dipòsits d’aigua on puguin accedir aus silvestres, excepte en el cas d’aigua tractada per garantir la inactivació del virus.
  • La presència d’aus de corral o un altre tipus d’aus captives en els centres de concentració d’animals, incloent-hi els certàmens ramaders, mostres, exhibicions, celebracions culturals i qualsevol concentració a l’aire lliure.
  • Finalment, els dipòsits d’aigua situats a l’exterior, exigits per motius de benestar animal per a determinades aus de corral, han de quedar prou protegits contra els ocells aquàtics silvestres, de manera que se n’impedeixi l’accés, evitant així una possible infecció

Recordem que els particulars que mantenen aus de corral per a l'autoconsum han de comunicar l'activitat

La tinença d'un nombre reduït d'aus de corral per part de particulars per a l'autoconsum familiar de carn i ous es regeix per la normativa que regula l'ordenació de les explotacions ramaderes i cal complir uns requisits que garanteixin la sanitat animal i la innocuïtat dels productes derivats.

Aquestes explotacions per a l'autoconsum han d'estar inscrites al Registre d'Explotacions Ramaders de Catalunya. Si encara no hi esteu inscrits, cal que contacteu mb l'oficina comarcal del Vallès Oriental: http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/adreces-telefons/oficines-comarcals/barcelona/valles-oriental/

Les explotacions per a l'autoconsum són aquelles que tenen una capacitat inferior a les 32 gallines ponedores d'ous per a l'autoconsum o que compten amb fins a 210 quilos de pes viu (any en cas d'avicultura de carn  (50-70 pollastres).

Podeu consultar les mesures d'higiene que s'han de complir i les de bioseguretat, al tríptic adjunt

 

Darrera actualització: 19.01.2022 | 11:35
Darrera actualització: 19.01.2022 | 11:35