Animals de companyia

Què hem de fer si hem perdut o trobat un animal?

La Policia Local és la responsable de rebre tots els avisos d'animals perduts o trobats a Cardedeu; per tant, sempre que trobeu o perdeu un animal el primer que heu de fer és posar-vos en contacte amb la Policia Local (tel. 93 844 41 41  - Av. Àngel Guimerà, 126). Recordeu que si l'animal està identificat amb un microxip i porta una placa amb el telèfon del propietari serà molt més fácil retornar-lo al seu propietari o propietària.

Quines obligacions tinc com a propietàri/a d'un animal?

 • Identificar l'animal amb un microxip.
 • Posar-li una placa amb el nom de l'animal i el meu telèfon.
 • Inscriure'l el Registre d'animals de Cardedeu (veure tràmit a la dreta).
 • Si és d'un animal considerat potencialment perillós he de sol·licitar la llicència de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos  (veure tràmit a la dreta).
 • Mantenir-lo en bones condicions higièniques i de benestar i fer-li revisions veterinàries.
 • Recollir els excrements de la via pública.
 • No deixar-lo orinar a les façanes.
 • Portar-lo lligat per la via pública i si és d'una raça potencialment perillosa posar-li un morrió.
 • Prendre les mesures necessàries perquè no molesti als veïns amb els seus lladrucs i les seves olors.

Quan i per on pot anar el meu gos sense lligar?

Es permetrà que els animals vagin sense lligar en zones i camins d’accés públic fora de la trama urbana consolidada; així com també en els horaris indicats dins les zones urbanes públiques habilitades a tal efecte.

En zones i camins d’accés públic fora de la trama urbana consolidada es permetrà que vagin sense lligar sempre i quan no hi hagi altres persones o animals pels voltants. En exercici de la prudència, i davant de la presència propera de tercer, la persona posseïdora està obligat a subjectar-lo amb la corresponent corretja. 

Les zones habilitades per a tal efecte sense limitació horària són:

• Zona verda a Can Montells – Torrent de la Coma
• Sector est del Parc de la Serreta
• Passeig Mestre Alexandrí
• Av. Diumé entre av. Vilamajor i c. Sabadell

Les zones habilitades per a tal efecte amb limitació horària són:

• Zona verda del Parc del Molí
• Zona nord de la plaça de la Pubilla
• Bosquet al nord del Parc Joan Clusellas i Teixè

L’horari establert per a les zones amb limitació horària és de 18 a 10 h en horari d’hivern, i de 20 a 10 h en horari d’estiu. L’horari d’estiu i l’horari d’hivern venen determinats pels dos canvis horaris establerts anualment. Podeu consultar tota la informació al document adjunt "Zones d'esbarjo per a gossos".

Les condicions d’ús d’aquestes zones són les següents:

 • Només podran fer-ne ús els gossos que estiguin identificats i censats en el seu municipi de residència.
 • Les persones portadores tenen l’obligació de recollir immediatament els excrements dels seus animals i posar-los a les escombraries destinades a aquesta finalitat.
 • Les persones portadores tenen l’obligació de vigilar i controlar els seus gossos en tot moment, i evitar les molèsties que puguin ocasionar a altres animals o persones. Quan un gos presenti una conducta agressiva, la persona portadora té l’obligació de controlar-lo i abandonar l’espai immediatament.
 • Les persones menors de 14 anys han d’estar sempre acompanyats d’una persona adulta.
 • No és permès portar més de 4 gossos conduits per una mateixa persona.
Darrera actualització: 29.09.2022 | 08:40
Darrera actualització: 29.09.2022 | 08:40