Formació per persones en actiu

PIMEC ha signat amb l'Ajuntament de Cardedeu un conveni de col·laboració per poder oferir formació de reciclatge per a persones en actiu amb l'objectiu que les persones que estan treballant puguin millorar les seves competències.

Aquí anirem penjant els cursos que s'imparteixen a Cardedeu. A l'enllaç adjunt podeu consultar tots els cursos de formació de PIMEC.

 

Curs d'INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

Et proporcionem les eines perquè gestionis les teves emocions de manera positiva, i així puguis millorar el teu propi benestar i aconseguir els teus objectius professionals i personals. Amb el control de les teves emocions creixeràs a nivell personal, desenvoluparàs una intel.ligència social que et permetrà empatitzar amb les personas que et relaciones i aprendràs a afrontar possibles conflictes amb assertivitat.

Objectius generals:
 Millorar la capacitació professional per poder utilitzar la intel•ligència emocional en el treball.
- Aprendre què és la Intel•ligència Emocional i quin impacte té a la nostra vida a nivell cognitiu, actitudinal i psicològic
- Conèixer quines són les emocions bàsiques per a gaudir d’unes millors relacions intrapersonals i interpersonals.

Durada: 30 hores

Informació i inscripcions: https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/formacio/intelligencia-emocional_cardedeu_fs2019-1472

Contacte
Manuela Pastor
mpastor@pimec.org
934964500

Curs de RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Descripció 

La presència de conflictes en el dia a dia és inevitable en la vida en societat. És per això que la clau no està en evitar-los, sinó en aprendre a detectar-los i saber resoldre’ls de manera eficaç. En aquest curs aprendrem a analitzar els conflictes des del seu origen, i treballarem diferents tècniques, estratègies i mètodes de transformació, gestió i solució del conflicte de manera positiva i, sobretot, constructiva.

Objectius 

- Comprendre la naturalesa dels conflicte
- Analitzar els tipus de conflictes que es poden donar a les organitzacios
- Optimitzar el factor comunicació davant les situacions conflies
- Utilitzar les estratègies adequades per a la gestió de conflics
- Potenciar la utilització de la mediació i la negociació per arribar a acords favorable
- Preparar adequadament una mediació/negociació, maximitzant el control de les variables que intervenen en cada procés.
- Definir els objectius mínims i màxims per a la mediació/negociació de conflictes i aplicar l'estratègia més ient
- Seguir un procés sistemàtic de mediació/negociació per a controlar la situació i arribar a un acord favorable

Durada: 30 hores

Informació i inscripcions: https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/formacio/resolucio-conflictes_cardedeu_fs2019-1350

Contacte
Manuela Pastor
mpastor@pimec.org
934964500
 

Curs d'EXCEL AVANÇAT

Descripció 

Els professionals d’avui dia han de tenir unes grans habilitats en Excel 2016 a nivell expert per considerar-se totalment eficaços. Adquireix els coneixements més avançats i complexos d’una de les eines més utilitzades i útil d’Office; els fulls de càlcul Microsoft Excel. Veurem el funcionament de les llistes i les diferents operacions que podem realitzar sobre elles (filtres, ordenació, validació de dades, subtotals, etc.), treballarem amb fórmules, conceptes avançats gràfics, accés des d’Excel a dades externes i plantilles.

Objectius 

-Entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de funcionalitats avançades de l’eina Microsoft Excel 2016, tals com l’administració de configuracions i opcions d’un llibre, i les funcions avançades per a crear fórmules, taules i gràfics i la gestió de configuracions personalitzades.

Continguts 

Administrar configuracions i opcions d’un llibre.
1.1. Administrar llibres.
1.2. Administrar revisió de llibres.
2. Aplicar dissenys i formats de dades personalitzades.
2.1. Aplicar formats de dades personalitzades i validacions.
2.2. Aplicar filtres i formats condicionals avançats.
2.3. Crear i modificar elements d’un llibre personalitzat.
2.4. Preparar un llibre per a la internacionalització.
3. Crear fórmules avançades.
3.1. Aplicar funcions en fórmules.
3.2. Buscar dades utilitzant funcions.
3.3. Aplicar funcions avançades de data i hora.
3.4. Realitzar anàlisis de dades i intel·ligència empresarial.
3.5. Resoldre problemes amb les fórmules.
3.6. Definir objectes i rangs amb nombre.
4. Crear taules i gràfics avançats.
4.1. Crear gràfics avançats.
4.2. Crear i administrar taules dinàmiques.
4.3. Crear i administrar gràfics dinàmics.

Informació i inscripcions: https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/formacio/mos-77-728-microsoft-excel-2016-nivell-avancat_cardedeu_fs2019-1281 

Durada 30h
 
Contacte
Manuela Pastor
mpastor@pimec.org
934964500

Curs d'ANGLÈS nivell B.1.

Descripció 

Aprofundeix en els teus coneixements en la llengua anglesa. Inicia el nivell B.1.

CONTINGUTS
Corresponents al Nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL)
Aquest nivell està desglossat en 4 subnivells. La present acció formativa correspon al primer dels subnivells.

- A. COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES
- A.1 Continguts lexicosemàntics
- A.2 Continguts gramaticals
- A.3 Continguts ortogràfics
- A.4 Continguts fonètics i fonològics
- B. COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS
- C. COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES
- C.1 Continguts funcionals
- C.2 Continguts discursius
Durada 60h
Manuela Pastor
mpastor@pimec.org
934964500
Darrera actualització: 22.05.2020 | 10:01
Symbaloo de la Mongia Symbaloo .
Darrera actualització: 22.05.2020 | 10:01