Cursos per a Joves

PFI-PTT PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ- PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL

Preinscripcions* 22/23  del 2 al 13 de maig de 2022

Matrícula curs* 22/23 del 4  al 15 de juliol de 2022 

*Consulteu els documents adjunts a la barra lateral per informació més detallada.

INFORMACIÓ GENERAL

S’ofereixen dos perfils professionals: 
- Auxiliar en muntatge d’instal·lacions elèctriques, d'aigua i gas
- Auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals

NOVETAT!! el PFI modalitat PTT certificarà el PFI com un CAM i per tant els alumnes podran passar directes a un CFGM de qualsevol família professional.

Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre, relativa als efectes de la superació dels programes de formació i inserció.

Aquesta resolució estableix que la superació del PFI comportarà la superació del curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà (CAM) dels ensenyaments de formació professionalper als alumnes que reuneixin els requisits que s'estableixen. 

Consulta el tríptic a l'apartat de documentació. 

Requisits  Joves de 16 a 21 anys sense el graduat de l’ESO

Durada  De setembre a juny (curs acadèmic de 1000h)

Continguts:

 • Formació general: adquisició de competències instrumentals bàsiques

 • Formació professional del perfil

 • Pràctiques en empresa

 • Accions de seguiment i orientació de l'alumne

Finalitat del programa:

 • Proporcionar una formació bàsica i professionalitzadora que faciliti la incorporació al món laboral o la continuïtat d'un itinerari formatiu, especialment en la formació professional de grau mitjà.

 • Desenvolupar actituds i competències que contribueixin al creixement personal i a la inserció social i laboral.En la superació del programa s'obté:

 • Certificat acadèmic i professional, que conté la qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les competències professionals assolides.

 • Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM).

 • Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.

 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.

 • Certificat de professionalitat que emet l'Administració laboral.

 • Accés als centres de formació d'adults per obtenir el graduat en educació secundària obligatòria (GESO), sense complir el requisit de tenir 18 anys.

​  Lloc : Centre de formació permanent La Mongia. 

          Av. Jaume Morató, 18.

          Tel. 93 841 88 14 

          lamongia@cardedeu.cat 

         Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

El PFI-PTT està organitzat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cardedeu, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, Àrea de Cultura, Educació i Esports.

 

Darrera actualització: 06.07.2022 | 12:10
Darrera actualització: 06.07.2022 | 12:10