Informació curs 2022/2023

Calendari escolar curs 2022/2023

Inici del curs escolar:

5 de setembre de 2022: inici de les classes al segon cicle de l'educació infantil i a l'educació primària.

7 de setembre de 2022: inici de les classes a l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, els cicles formatius de formació professional bàsica, de grau mitjà i superior, els cursos d'especialització de la formació professional, els itineraris formatius específics, els programes de formació i inserció, el curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà i el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior les classes.

Jornada intensiva: 

Es farà jornada intensiva durant els següents dies (9-13h i menjador fins les 15:30h): 

 • del 5 al 30 de setembre de 2022
 • el 21 de desembre de 2022
 • del 5 al 22 de juny de 2023

Períodes de vacances:

Del 22 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023: vacances de Nadal.

Del 3 al 10 d'abril de 2023: vacances de Setmana Santa.

Final de curs:

20 de juny de 2023: acaben les classes a l'educació secundària obligatòria i batxillerat.
22 de juny de 2023: acaben les classes a l'educació infantil i primària.

Preinscripció i matrícula curs 2022-2023

 

Escoles bressol (0-3 anys) 

 • Preinscripció: del 9 al 20 de maig de 2022 
 • Matrícula: del 16 al 22 de juny de 2022

Educació Infantil (3-6 anys)

 • Preinscripció: del 7 al 21 de març de 2022 
 • Matrícula: del 21 al 29 de juny de 2022

Educació Primària (6-12 anys)

 • Preinscripció: del 7 al 21 de març de 2022 
 • Matrícula: del 21 al 29 de juny de 2022

Educació Secundària Obligatòria

 • Preinscripció: del 9 al 21 de març de 2022
 • Matrícula: del 21 al 29 de juny de 2022

Batxillerat

 • Preinscripció: del 20 al 26 d'abril de 2022
 • Matrícula: del 23 al 29 de juny de 2022- matriculació ordinària. Del 5 al 7 de setembre de 2022- matriculació extraordinària

Cicles de Formació Professional de Grau Mitjà

Amb la voluntat de garantir l'accés a la formació professional de l'alumnat que es troba cursant encara l'educació secundària obligatòria o altres ensenyaments equivalents, el Departament d'Educació ha establert dos terminis diferents de presentació de sol·licituds acotats de la manera següent:

 • Alumnat amb continuïtat d'escolarització (en general, que cursa quart d'ESO en l'actualitat): 
  • Preinscripció: del 20 al 26 d'abril de 2022
  • Matrícula: de l'11 al 15 de juliol de 2022
 • Resta d'alumnat: 
  • Preinscripció: del 17 al 23 de maig de 2022
  • Matrícula: del 18 al 22 de juliol de 2022

Cicles de Formació Professional de Grau Superior

 • Preinscripció: del 25 al 31 de maig de 2022
 • Matrícula: del 18 al 22 de juliol de 2022

Cicles d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà

 • Preinscripció: del 17 al 23 de maig 2022
 • Matrícula: de l'11 al 15 de juliol

Jornades de portes obertes

Abans del període de preinscripció, els centres organitzen presentacions i jornades de portes obertes perquè les famílies puguin conèixer el seu funcionament, els serveis que ofereixen i el projecte de centre o el caràcter propi de cadascun. Adjunt al marge dret podeu veure el cartell informatiu amb totes les dates de portes obertes.

Darrera actualització: 31.08.2022 | 12:28
Darrera actualització: 31.08.2022 | 12:28