PROCÉS SELECTIU PER A LA SELECCIÓ D'UNA PLAÇA DE PERSONAL TÈCNIC/A MITJÀ, A TRAVÉS DEL PROCEDIMENT DE CONCURS, PER A LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE TREBALLADOR/A SOCIAL

Publicat anunci de les bases reguladores

Termini presentació instàncies: Pendent publicació anunci de la convocatòria

Darrera actualització: 26.07.2022 | 09:25