PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ D'UNA PLAÇA DE PERSONAL TÈCNIC MITJÀ, A TRAVÉS DEL PROCEDIMENT DE CONCURS OPOSICIÓ, PER OCUPAR EL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A DESENVOLUPAMENT LOCAL - PROMOCIÓ ECONÒMICA

Publicat anunci de les bases reguladores del procés

Període presentació instàncies: pendent de la publicació de l'anunci de la convocatòria al DOGC

Darrera actualització: 11.10.2022 | 08:35