Targeta d'aparcament individual per a persones amb disminució

Document acreditatiu del dret que tenen les persones amb disminució i mobilitat reduïda, que condueixin o no, i per a les persones que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus, o per als vehicles adaptats destinats al transport col·lectiu exclusiu de persones amb disminució que superin el barem de mobilitat reduïda per a facilitar i millorar el seu desplaçament i gaudir de la màxima tolerància i permissibilitat en la parada i estacionament del vehicle.


Qui ho pot demanar?

  • Poden ser titulars de la targeta les persones amb disminució que superin el barem de mobilitat i condueixin un vehicle.
  • També s’atorgarà una targeta identificada com a titular no conductor a persones que superin el barem de mobilitat i no condueixin, sempre que tinguin més de tres anys.
  • Persones amb agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.


Com es tramita per internet?
Descarregar instància específica i informació del Departament d'acció social i ciutadania de la Generalitat.


Com es tramita presencialment?

  • Emplenar instància específica adjuntant la documentació que es requereix.
  • Registrar la sol·licitud i la documentació a l'Oficina del Departament d'Acció social i ciutadania de Granollers, c/Sant Jaume, 48.

Quan es dóna resposta:

4 mesos

Canals de tramitació:

  • Presencial

Darrera actualització: 17.04.2020 | 12:45