OF núm. 08 - Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres

Darrera actualització: 23.06.2017 | 12:15