JGL 2 setembre 2008

Del 2 de setembre de 2008 a les 00.00 h al 1 de gener de 2037 a les 00.00 h
Ordre del dia:
  1. Aprovació de l'acta de la sessió del dia 12 d'agost de 2008.
  2. Concessió ajut puntual a una família.
  3. Concessió ajuts individuals per a l'escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es robin en situacions socioeconòmiques desfavorides per al curs 2008-09.
  4. Assignació de la direcció d'execució d'obra i coordinació de seguretat del projecte d'obres d'arranjament d'un aparcament públic al passeig Mestre Alexandri.
  5. Llicències urbanístiques
Darrera actualització: 02.07.2015 | 10:22