Resum de les restriccions vigents a partir del 30 d'octubre

Dilluns, 2 de novembre de 2020 a les 11:50

RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Durada prevista de 15 dies

Mobilitat

 • Confinament perimetral de tot Catalunya, excepte mobilitat essencial:
 • Assistència a serveis sanitaris i socials
 • Obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals
 • Educació
 • Retorn al lloc de residència
 • Atenció de persones amb necessitats o vulnerables (gent gran, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables)
 • Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs
 • Actuacions davant dels òrgans públics, judicials o notarials
 • Renovació de permisos i documentació oficial, i altres tràmits administratius inajornables
 • Realització d'exàmens o proves oficials inajornables
 • Causes de força major o situació de necessitat degudament acreditades


Cap de setmana: confinament municipal.

 • De divendres a les 06.00 h a dilluns a les 06.00 h, excepte mobilitat essencial abans indicada i:
 • Activitats esportives individuals a l’aire lliure entre municipis limítrofs
 • Permisos i visites penitenciaris
 • Custòdia compartida
 • Sense limitació de la circulació en trànsit (de pas) 

Reunions i sortides del domicili (sense canvis al que és vigent ara)

 • Recomanació de limitar les sortides del domicili en la mesura del possible
 • Desplaçaments basats en les “bombolles de convivència” o la “bombolla ampliada”
 • Reunions de com a màxim 6 persones, excepte bombolles de convivència. La
 • bombolla ampliada ha de ser el més estable possible.
 • Prohibició de consumir aliments i begudes en les trobades o reunions en espais públics. S’afegeix l’excepció de les sortides escolars

Treball

 • Obligació a les empreses de limitar la mobilitat laboral
 • Treball a distància – teletreball excepte que no sigui possible
 • Si no és possible el teletreball, flexibilitat horària per evitar hores punta
 • Evitar la coincidència massiva de persones als espais de treball 

Transport públic: sense canvis

Serveis i comerç

 • Les empreses no poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial, sanitari o sociosanitari, excepte perruqueria per motius higiènics
 • El comerç minorista d’alimentació i productes essencials i de primera necessitat (productes d’alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres veterinaris), inclosos els establiments en centres comercials, pot romandre obert.
 • Comerç minorista no d’alimentació ni essencial, obertura condicionada a:

         -  que tinguin menys de 800 m2  i limitin l’aforament al 30% de la llicència

           - si tenen més de 800 m2:  limitar la superfície a 800 m2 (i al 30% d’aforament adaptat proporcionalment a la superfície de 800 m2).

 •  Centres comercials tancats. Poden obrir les botigues d’alimentació, productes essencials i de primera necessitat i qualsevol que tingui una superfície inferior a 800 m  i accés directe des del carrer a la botiga i amb aforament limitat al 30%.
 • Es permet la venda per telèfon o internet amb recollida al local sempre que s’evitin aglomeracions a l’interior, i amb repartiment a domicili.
 • Mercats no sedentaris: aforament limitat al 30%.
 • Restauració (sense canvis): es manté la suspensió de l’obertura al públic dels serveis de restauració en tot tipus de locals i establiments. Els serveis de restauració es poden continuar prestant exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment. El repartiment a domicili s’allarga fins a les 23 h.

Educació, infància i joventut

 • Es manté l’activitat presencial als centres docents i de l’ensenyament de règim especial.
 • Batxillerat i cicles formatius: reducció de l’assistència presencial.
 • Desenvolupar totes aquelles activitats que es puguin de forma telemàtica
 •  Universitats: ensenyament a distància (sense canvis).
 •  Suspensió de tot el lleure infantil i les extraescolars, excepte les que es fan mantenint estrictament el grup bombolla de l’aula o les activitats dins del centre en horari lectiu.

 Esport

 • Tancament de tots els equipaments esportius, excepte els de tecnificació i lligues professionals
 • Suspensió de totes les competicions esportives, federades, etc., excepte les lligues nacionals i internacionals
 • Altres suspensions i tancaments

       - Suspensió de totes les activitats culturals, espectacles i d’oci
       - Fires comercials, convencions, congressos, festes majors
       - Parcs i fires d’atraccions
      - Establiments i equipaments de lleure infantil i d’activitats lúdiques
      - Activitats cíviques i comunitàries, excepte els serveis socials essencials
       - Joc, casinos i sales de bingo


Altres limitacions

 • Parcs i jardins públics i àrees de joc infantil, fins a les 20 h (sense canvis)
 • Arxius, museus, galeries d’art: activitats limitades al 33% de l’aforament (fins ara, no limitat)
 • Biblioteques: només per a préstec de documents reservats  (fins ara, no limitat)
 • Cerimònies civils i religioses i culte: aforament limitat al 30% (fins ara, 50%) 
Darrera actualització: 02.11.2020 | 12:07