Requeriments d'esmena de documentació dels ajuts de menjador del Consell Comarcal

Dimecres, 7 de setembre de 2022 a les 08:00

Les famílies tenen un termini de 10 dies hàbils des de la publicació d’aquest anunci al BOPB, comptables des d'aquest dilluns 6 de setembre, per aportar la documentació requerida en la publicació.

Si no s’esmenés la sol·licitud en el termini esmentat es considerarà que es desisteix de la petició, prèvia resolució de l’òrgan competent.

Les esmenes cal introduir-les per registre a l'Ajuntament. Es pot fer telemàticament, a la seu electrònica, o bé presencialment demanant cita prèvia a l'OAC (93 844 40 04)

Darrera actualització: 07.09.2022 | 08:58