PLA DIRECTOR VERD URBÀ - CARDEDEU

Dimarts, 15 de febrer de 2022 a les 13:30

El Ple Municipal de l’Ajuntament de Cardedeu, a la sessió del dia 27 de gener de  2022,  va  adoptar  l’acord  d’aprovar  inicialment  el  PLA  DIRECTOR  DEL VERD URBÀ.

Se sotmet  a  informació  pública  el  Pla  director  del  verd  urbà  de Cardedeu, pel termini de trenta dies hàbils, mitjançant publicació d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província, així com en el tauler d’edictes, per tal que es puguin presentar reclamacions i al·legacions, entenent-se que en el cas que no se’n presentin en el termini establert, l’acord inicial esdevindrà definitiu i, es procedirà  a  la  publicació  de  l’acord al Butlletí  Oficial de la Província i del document íntegre a la seu electrònica de l’Ajuntament.

Continguts específics:

Si voleu accedir a tot el Pla, ho podeu fer al següent ENLLAÇ

Darrera actualització: 16.02.2022 | 09:56