Mesures extraordinàries per evitar els brots de Covid a les escoles

Dilluns, 7 de setembre de 2020 a les 15:00

Per a més informació, consulta canalsalut.gencat.cat/salutescola

Darreres mesures salut- escola aprovades pel Procicat

 La realització de reunions entre el centre i les famílies no poden ser presencials.

També s’ha aprovat el cribratge poblacional utilitzant les escoles i instituts des de la tercera setmana de setembre segons indicacions de vigilància epidemiològica i prioritzant les escoles on hi hagi casos. El document aprovat també estableix que, igual que en qualsevol entorn comunitari, l’ús de mascareta en els centres educatius sigui obligatori per a persones adultes. Per als docents del primer i segon cicle d’educació infantil, la mascareta no serà exigible quan el seu ús, per raó de l’activitat docent, pugui interferir greument en l’objectiu pedagògic.

Mascareta obligatòria a partir dels 6 anys el primer dia de curs i almenys durant les 2 primeres setmanes

En paral·lel al Procicat, per acord entre el Departament d’Educació i el Departament de Salut i a patir de les recomanacions sanitàries, s’ha establert que el primer dia de curs, 14 de setembre, tots els infants a partir dels 6 anys hauran de dur mascareta en tots els centres d’arreu del territori.

Atès que es tracta del començament de curs i l’alumnat encara no prové d’un grup estable, l’obligació de mascareta s’allargarà durant les dues primeres setmanes de curs, per indicació de l’Agència de Salut Pública. Passat aquest període, es revisarà l’obligatorietat a partir dels 6 anys, i es determinarà en funció del territori i estat de la pandèmia. Tots els dimecres es comunicarà a cada escola si el dilluns següent continua l’obligatorietat de dur o no mascareta, en funció de les condicions de la pandèmia.

Actualització simptomatologia Covid-19

 • Febre o febrícula (per sobre de 37.5ºC)
 • Tos
 • Dificultat per a respirar
 • Mal de coll*
 • Refredat nasal*
 • Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
 • Mal de panxa amb vòmits o diarrea
 • Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)

* Acompanyats de febre o altres manifestacions de la llista de símptomes

Mesures extraordinàries per evitar els brots de Covid-19 a les escoles

A l'escola

 •  No es pot accedir al centre educatiu en cas de tenir una temperatura superior als 37,5º o altres símptomes compatibles amb la COVID-19.
 • Totes les persones de més de 6 anys han d’entrar al centre amb la mascareta ben posada.
 • Als passadissos també s’ha de dur la mascareta.
 • Cada classe es considera grup estable de convivència (alumnes + professor)
 •  Un professor només pot pertànyer a un grup estable de convivència.
 •  L’ús de la mascareta serà obligatori a secundària i en el cas de primària, s’haurà de portar quan ho determini la situació epidemiològica.
 •  El contacte entre altres grups/classes es veurà limitat i s’haurà de fer respectant les mesures de seguretat (mascareta i distància).
 • Es reforçarà la neteja, ventilació i desinfecció dels diferents espais del centre.
 •  Es garantirà l’accés a gel hidroalcòholic i/o sabons allà on sigui necessari per fer una higiene de mans freqüent.
 • S’implantaran mesures específiques per a les entrades i sortides al centre.
 •  S’ha d’evitar compartir estris i dispositius i si es comparteixen han d’estar desinfectats prèviament.

Al pati

 • S’ha d’estar amb el grup estable de convivència.
 •  L’ús de la mascareta serà obligatori a secundària i en el cas de primària, s’haurà de portar quan ho determini la situació epidemiològica.
 •  No es poden compartir estris, joguines, ni menjar. 
 • Els docents i professionals dels centres educatius han de portar la mascareta i respectar la distància.


Al menjador

 •  Cal rentar-se les mans abans i després de dinar 
 • No poden seure junts els alumnes de diferents grups estables.
 •  No es poden compartir estris ni menjar
Darrera actualització: 10.09.2020 | 09:31