Eleccions agràries 2021 el 25 i 26 de març

Dimarts, 9 de febrer de 2021 a les 12:15

Per primer cop i atès el context actual de pandèmia, les votacions seran per mitjans electrònics, tot i que s'establiran seus d'assistència a la votació telemàtica.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya convoca les eleccions per determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a Catalunya.

La campanya electoral tindrà lloc entre els dies 10 i 24 de març de 2021, ambdós inclosos i les eleccions agràries se celebraran els dies 25 i 26 de març de 2021

Les votacions hauran de ser per mitjans electrònics. També s'establiran seus presencials per a l'assistència de la votació electrònica. Al Vallès Oriental, els punts d'assistència són a Granollers, les Franqueses del Vallès (Corró d'Avall), Caldes de Montbui i Sant Antoni de Vilamajor.

Votació per mitjans electrònics de forma remota

 La votació per mitjans electrònics de forma remota tindrà lloc el 25 de març de 2021, de 9 h a 24 h.

Aquest sistema de vot electrònic es realitzarà mitjançant una plataforma electrònica amb una adreça URL publicada a l'efecte a la pàgina web http://agricultura.gencat.cat/eleccionsagraries

Els sistemes d'identificació de les persones electores per a l'exercici del vot per mitjans electrònics de forma remota són els següents:

a) Els sistemes d'identificació basats en certificats electrònics qualificats expedits per prestadors inclosos a la llista de confiança de prestadors qualificats de serveis electrònics, que es pot consultar a la pàgina web https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores

b) El sistema d'identificació mitjançant clau d'un sol ús que preveu l'apartat cinquè d'aquest article exclusivament per a les persones físiques.

 Les persones jurídiques podran emetre el vot de forma remota mitjançant el certificat electrònic de representació que identifiqui el seu representant i la seva facultat per actuar en nom de la persona jurídica.

 Les persones físiques poden obtenir una clau de votació d'un sol ús, amb identificació prèvia per part de persones funcionàries habilitades, mitjançant el sistema d'identificació remota per vídeo que posi a disposició el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a la seva pàgina web, entre els dies 1 i 16 de març de 2021, ambdós inclosos.

Les persones electores, en el transcurs del procés de votació per mitjans electrònics de forma remota, comptaran amb un servei d'atenció a l'usuari de la plataforma habilitada a l'efecte, perquè, si s'escau, puguin resoldre qualsevol incidència tècnica que puguin tenir. La informació i les dades de contacte d'aquest servei restaran a disposició de les persones electores a la pàgina web http://agricultura.gencat.cat/eleccionsagraries

Votació per mitjans electrònics de forma presencial en els punts d'assistència al vot electrònic

La votació per mitjans electrònics de forma presencial tindrà lloc per a les persones físiques els dies 25 i 26 de març de 2021, de 9 hores a 18 hores, sense interrupció, als punts presencials d'assistència al vot electrònic que habiliti el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, que es poden consultar a la pàgina web http://agricultura.gencat.cat/eleccionsagraries

 Els electors i les electores persones físiques podran emetre el seu vot per mitjans electrònics de forma presencial a qualsevol punt presencial d'assistència al vot electrònic, després que la persona responsable els identifiqui amb el seu DNI/NIE o passaport o carnet de conduir vigents, comprovi que estan al cens i no han exercit el seu dret de vot i els doni accés mitjançant el lliurament d'una clau de votació d'un sol ús perquè puguin emetre el vot personalment en suport electrònic.

Darrera actualització: 25.02.2021 | 10:25