Bases reguladores per a la instal·lació de parades de venda de roses / artesania i/o llibres amb motiu de la Diada de Sant Jordi

Divendres, 3 de març de 2023

Ja estan disponibles a l'e-tauler les bases que regiran la sol·licitud, tramitació i resolució de les llicències d’ocupació temporal del domini públic local, mitjançant la instal·lació d’estructures desmuntables de venda de roses / artesania i/o llibres amb motiu de la celebració de la Diada de Sant Jordi els dies 21, 22 i 23 d’abril de 2023, per a comerciants minoristes de flors i llibres, col·lectius i entitats associatives i centres educatius del municipi.

La sol·licitud d’instal·lació d’estructures desmuntables de venda de roses, artesania i/o llibres amb motiu de la Diada de Sant Jordi, està exempta del pagament de taxes.

Consulteu al decret els requisits per obtenir la llicència i les condicions específiques de la mateixa.

La sol·licitud s'ha de tramitar a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Cardedeu, al tràmit destacat SOL·LICITUD PARADA SANT JORDI 2023

CALENDARI

Presentació d'instàncies: del 3 de març fins el 20 de març
- Valoració tècnica: fins el 6 d’abril
- Relació de llicències atorgades / inadmeses / denegades: fins el 6 d’abril

 

 

Darrera actualització: 5.12.2023 | 13:09