Avantprojecte ordenança ús punts de recàrrega de vehicles elèctrics: consulta i aportacions fins el 16 de novembre 2022

Dimecres, 19 d'octubre de 2022 a les 10:00

Consulta prèvia per a la participació ciutadana en relació amb la redacció i tramitació de l’avantprojecte de l’ordenança municipal d’ús del servei de recàrrega de vehicles elèctrics a Cardedeu:

És voluntat de l’Ajuntament regular el servei de recàrrega de vehicle elèctric o híbrid endollable, que consta actualment de 3 punts de recàrrega municipals situats al carrer Dr. Klein (davant la Biblioteca), avinguda Vallès (Polígon Sud) i carretera de Cànoves. 
Amb aquesta ordenança es pretén regular la prestació del servei de recàrrega elèctrica de vehicles, definir-ne el funcionament i els drets i obligacions de les persones usuàries i de l’ajuntament, així com establir, més endavant, el cost del servei dels punts ja existents i futurs. 

En compliment de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s’obre un termini de consulta pública de 20 dies hàbils per tal que la ciutadania, organitzacions i associacions que així ho considerin, puguin fer arribar les seves opinions, suggeriments i aportacions.

  • Per fer arribar aportacions: a través de la Seu electrònica, tràmit “Instància genèrica”
  • Termini de consulta pública: del 18/10/2022 al 16/11/2022 (ambdós inclosos). Es pot consultar al tauler d’anuncis
Darrera actualització: 19.10.2022 | 13:15