|  Mida text
Inici Imatge decorativa └mbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informaciˇ municipal Imatge decorativa Serveis i trÓmits Imatge decorativa Oferta p˙blica Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

TrÓmits i gestions

LlicŔncia per la tinenša de gossos potencialment perillosos

En quŔ consisteix
Llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment perillosos lliurada per l’Ajuntament on resideix l’animal. Igualment, tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós requereix la llicència atorgada per l'Ajuntament. La llicència és personal i intransferible.

Cost
El que indiquen les ordenances fiscals reguladores de les taxes

Documentaciˇ a aportar
  • Sol•licitud de la llicència emplenada. Es facilita en l'ajuntament de Cardedeu.
  • DNI o passaport (cal ser major d'edat).
  • 2 fotografies mida carnet.
  • Certificat d'antecedents penals emès pels òrgans corresponents del Ministeri de Justícia. (se sol•licitarà des de l'Ajuntament).
  • Declaració jurada de l'interessat de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus relacionades amb la tinença d'animals perillosos. Es facilita en l'ajuntament de Cardedeu.
  • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica per la tinença de gossos potencialment perillosos emès pels centres de reconeixement per a l'obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social.
  • Acreditació d'haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 €. En aquesta pòlissa haurà de figurar les dades d'identificació de l'animal. Anualment coincidint amb la renovació de la pòlissa, s'haurà de presentar còpia a l'ajuntament.
  • Acreditació de la identificació del gos mitjançant microxip amb el full oficial d'identificació, signat pel veterinari.
  • Certificat acreditatiu de la inscripció de l'animal en el registre municipal d'animals de companyia.
  • Liquidació dels drets municipals per a la obtenció de la llicència, per un import de ---- €.

Adreces i telŔfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la colĚlaboraciˇ de: